HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Ytringsfrihed


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Hvad må du sige som offentligt ansat? Bliv klogere på reglerne for din ytringsfrihed her

Kilde: FTF

Som én af de ca. 800.000 offentligt ansatte har du vigtig viden om kvaliteten i velfærden og konsekvenserne af politikernes beslutninger. Derfor er din stemme vigtig i debatten.

Men hvad må du sige?

Lov & ret

Retstilstanden er især udviklet af praksis fra skiftende ombudsmænd og kan ikke læses i nogen lov. Men overordnet gælder for ytringsfriheden gælder:

 1. Grundlovens § 77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og i tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres”.
   
 2. Menneskerettighedskonventionen, artikel 10 om ytringsfrihed (en del af dansk ret).
   

Fire hovedregler

 1. Tal på egne vegne. Der er forskel på, om du udtaler dig som privatperson eller på uddannelsesinstitutionens vegne. Du skal derfor gøre det klart, at du ytrer dig på egne vegne, og at det er din egen opfattelse, du udtrykker – ikke skolens. Du har selv ansvaret for, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt du udtaler dig på egne vegne.
   
 2. Overhold tavshedspligten. Du må ikke krænke din tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Bestemmelserne findes bl.a. i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven.

  Strafbare forhold hos en borger er også som hovedregel omfattet, men her kan man have indberetningspligt overfor sin ledelse. At videregive tavshedsbelagte oplysninger er strafbart, medmindre videregivelsen er sket i en åben egeninteresse eller for andres tarv.
   
 3. Tal sandt. Du må ikke videregive åbenbart urigtige oplysninger om forhold inden for dit eget arbejdsområde. Vær derfor opmærksom på, at dine oplysninger er korrekte.
   
 4. Tal loyalt. Alle ansatte har en loyalitetspligt over for arbejdsgiveren. Det betyder, at du skal udtale dig loyalt og solidarisk i forhold til din arbejdsgiver.

  Du må ikke fremkomme med freds- og ærekrænkende udtalelser (injurier), dvs. fx udtalelser, som truer, nedværdiger eller forhåner andre på grund af deres etniske herkomst, tro eller seksuelle orientering. Derudover må du ikke ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte nedladende udtalelser.

  Du må heller ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde. Hold dine ytringer i en saglig og ordentlig tone. Det er IKKE illoyalt at udtale sig på egne vegne!
   

Ledelsen

Ifølge gældende regler og praksis fra Folketingets Ombudsmand må ledelsen ...

GERNE

 • fastsætte nærmere regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne.

IKKE

 • udforme en informationspolitik, der efterlader usikkerhed hos medarbejderne, eller som ligner en mundkurv eller udgør censur.
 • blande sig, hvis medarbejderen ytrer sig på egne vegne som privatperson.
 • udøve usaglige, negative sanktioner som fx afskedigelse, advarsler/kammeratlige samtaler eller ændringer i arbejdsopgaver alene pga. en lovlig fremsat ytring.

Sociale Medier

På internettet gælder samme regler for ytringsfrihed som på alle andre områder.

Men HUSK: Når du skriver på de sociale medier som for eksempel Facebook er det i princippet offentligt, fordi det kan blive delt. Det er ikke udelukkende privat!

Tænk derfor over, hvordan du ytrer dig om din arbejdsplads, så du undgår at komme på kant med din loyalitetspligt. Husk at tydeliggøre, at dine holdninger er dine egne, private meninger.

Råd: Gå efter bolden, ikke manden. Rejs for eksempel gerne kritik af manglen på ressourcer på dit område, og de konsekvenser, det har - klag ikke over, at chefen er en idiot!

Læs mere:

15. juni 2016