Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Urafstemning om sammenlægning

Printervenlig version
HL’s repræsentantskab har 24. november 2017 enstemmigt besluttet at sende bestyrelsens forslag om en sammenlægning med Uddannelsesforbundet til urafstemning. Der udsendes afstemningsmateriale inden udgangen af november.

Det var et enstemmigt repræsentantskab, der godkendte både sammenlægningsgrundlag og overgangsvedtægter. Alle repræsentanter stemte for sammenlægningsgrundlag og overgangsvedtægter, pånær 1 blank stemme. HL’s formand, Christoffer Jørgensen, glæder sig over den klare opbakning til sammenlægningen.

”Nu er det både en samlet bestyrelse og et så godt som samlet repræsentantskab, der har tilkendegivet, at HL’s medlemmer vil være klart bedre stillet i et Uddannelsesforbund, der samler erhvervsskolelærerne i en fælles, slagkraftig organisation. Jeg håber på en høj valgdeltagelse og på et klart mandat fra medlemmerne i urafstemningen,” siger han.

Om urafstemningen

Urafstemningen foregår efter vedtægternes paragraf 27, stk. 1 om sammenslutning med andre foreninger. Det betyder, at alle medlemmer, der er ansat inden for HL’s aftale- og forhandlingsområde, kan stemme.

Alle stemmeberettigede medlemmer modtager information om urafstemningen pr. brev og pr. mail.

Selve urafstemningen foregår elektronisk. Der udsendes link til afstemningen via mail inden udgangen af november.

Urafstemningen slutter fredag den 15. december 2017 kl. 12. Herefter er det ikke muligt at stemme. Senest mandag den 18. december offentliggøres resultatet på hl.dk

(Rettelse: På repræsentantskabsmødet blev der optalt to blanke stemmer, men den ene var fra en fremmødt uden stemmeret. Den ene blanke stemme er derfor fjernet fra resultatet)

27. november 2017