Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Gratis trivselslinje for medlemmer

Printervenlig version
  • Mistrives du på arbejdet?
  • Føler du dig stresset eller deprimeret?
  • Har du svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at balancere?

Ring gratis til HL's trivselslinje alle døgnets 24 timer, alle årets 365 dage

70 22 12 66

Trivselslinjen drives i samarbejde med den psykologiske konsulentvirksomhed Prescriba.

Dit opkald bliver besvaret af fagligt uddannet personale med ekspertise inden for trivsel, stress, livsstil, personlige kriser m.m., typisk en psykolog eller psykoterapeut. 

Vedkommende kan give dig råd og vejledning i forhold til den situation, du står i. I slutningen af samtalen vil I aftale eventuelt opfølgende samtaler. Det kan være i form af op til fire telefoniske samtaler eller op til fem personlige samtaler hos en psykolog.

Du vil skulle identificere dig som medlem af HL og opgive kontaktoplysninger, så det er muligt at kontakte dig i forbindelse med evt. opfølgende samtaler. Selve behandlingsforløbet foregår i fuld anonymitet, og der viderebringes ingen oplysninger til HL eller andre om, at du har kontaktet trivselslinjen. 

Telefonsamtaler

Telefonsamtalerne er med erfarne coaches, psykologer eller psykoterapeuter.

Her får du en professionel vurdering af problemets omfang, afdækning af årsager og personlig vejledning. Det kan for eksempel være: 

  • rådgivning og coaching til at reducere stresssymptomer
  • klarlægning af årsager til dårlig trivsel
  • redskaber til at arbejde med konflikter
  • hjælp til at håndtere mobning

Målet er at give dig hjælp og støtte, inden problemerne vokser sig større.

Personlige samtaler

Der er tilknyttet et landsdækkende netværk af psykologer, så personlige samtaler kan foregå i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads. 

Psykologhjælpen er lige som telefonsamtalerne gratis. Dog skal du indberette værdien af psykologhjælp til Skat, hvis hjælpen ikke er arbejdsrelateret – men alene privatrelateret.

18. november 2015