Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

TR-kursus i konflikthåndtering

Printervenlig version
Konflikter på arbejdspladsen - kan og skal TR mediere? Kursus kun for HL's tillidsrepræsentanter/suppleanter.

Kurset holdes tirsdag 6. marts kl. 10.30 til onsdag 7. marts kl. 16.00 på

Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3
7100 Vejle

Tilmeldingsfrist senest 21. februar kl. 12. via følgende link:

Kun tillidsrepræsentanten eller den valgte suppleant på skolen/afdelingen kan deltage.

Det er gratis at deltage, og HL betaler transport efter bilag med enten standard togbillet eller 1,94 kr. pr. km. pr. bil – dog 3,54 kr. hvis 2 eller flere tilmeldte kører sammen. Bilag eller km-opgørelse indsendes til HL med angivelse af kontonummer, hvorefter refusion for transportomkostninger bliver indsat på din konto.

Kursets indhold

Som tillidsrepræsentant oplever man nogle gange, at der er konflikter mellem kolleger, og at disse truer med at ødelægge arbejdsklimaet for mange flere end de direkte involverede.

Hvilken rolle har TR i den forbindelse? Hvad skal overvejes, og hvad kan TR gøre? Kan TR fungere som en slags mediator?

Hvis der er konflikter i forhold til en ledelse, er der så særlige forhold, som skal tages i betragtning, når den ene part har mere magt end den anden? Og hvad er TR's rolle og muligheder her?

Vi vil i løbet af kurset arbejde med konfliktsyn og handlemuligheder for TR i forbindelse med konflikter på arbejdspladsen, og vi vil træne elementer af mediatorfunktionen - det at være den neutrale tredjepart.

Hvordan undgår man at tage parti? Hvad skal man gøre, hvis kollegerne bliver vrede og kede af det? Hvad nu, hvis den ene part er meget stærk og den anden svag? Og hvornår skal man hellere sige fra og inddrage lederen eller en neutral tredjepart udefra?

Hvordan har jeg det selv med konflikter - hvor er min styrke, og hvilke tilgange til en konflikt kan jeg have nytte af at træne?

Hvordan arbejder man med ikke at lade sig "vildlede af egen fortolkning" og dermed få svært ved at være uvildig hjælper for konfliktende parter?

De teorier og teknikker, der er i spil i mediation, kan i høj grad også anvendes i forhandlingssituationer og kommunikationssituationer af mere dagligdags karakter.

Undervisningen bygger på stor deltageraktivitet og veksler mellem oplæg, gruppeopgaver og praktiske øvelser.