Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

TR-kurser i forhandlingsteknik, økonomi og regnskab

Printervenlig version
Kurser i Vejle for HL's tillidsrepræsentanter og suppleanter.

HL holder TR-kurser onsdag den 6. december 2017 og torsdag den 7. december 2017 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

  • Onsdag den 6. december 2017 kl. 10.00 – 18.00 holder vi kursus i forhandlingsteknik
  • Torsdag den 7. december 2017 kl. 09.00 – 16.00 holder vi kursus i økonomi og regnskab

Det er fælles middag for deltagerne onsdag aften, og der er mulighed for overnatning.  Det er også muligt kun at deltage en af dagene.

Kurserne retter sig primært mod tillidsrepræsentanter og valgte suppleanter, der ikke har deltaget i det pågældende kursus før.

Formålet med kurset i forhandlingsteknik er at styrke TR’s forhandlingsevner ved lokale forhandlinger, herunder lokale lønforhandlinger eller indgåelse af lokale aftaler.

Formålet med kurset i økonomi og regnskab er at styrke TR i at kunne deltage i skolens drøftelser om skolens økonomi, herunder det økonomiske råderum til lokale løntillæg.

Økonomiske vilkår

HL betaler udgifterne til ophold og forplejning på stedet. Skolerne forudsættes at yde tjenestefrihed uden lønafkortning.

Transport betales efter bilag med enten standard togbillet eller 1,93 kr. pr. km. pr. bil – dog 3,53 kr. hvis to eller flere tilmeldte kører sammen. Bilag eller km opgørelse indsendes til HL med angivelse af kontonummer, hvorefter refusion for transportomkostninger bliver indsat på din konto.

Tilmelding

Senest den 24. november 2017 via følgende link:

Endelig bekræftelse fremsendes den 27. november 2017