HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Tjenestefrihed


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Tjenestefrihed defineres som fravær fra tjenesten i en tidsbegrænset periode med ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet. Den ansatte er dog under fraværet stillet, som hvis pågældende var i tjeneste, det vil f.eks. sige, at pågældende kan afskediges af saglige årsager.

Der eksisterer normalt ikke noget retskrav på tjenestefrihed, men tjenestefrihed kan bevilges af ansættelsesmyndigheden efter ansøgning fra den ansatte.

Læs mere om de almindelige former for tjenestefrihed

For tjenestemandslignende ansatte er der dog et retligt krav på tjenestefrihed uden løn til visse særlige formål.

Læs mere om formål, hvor der er retligt krav på tjenestefrihed

Læs om andre former for tjenestefrihed

Mulighederne for tjenestefrihed strækker sig fra ydelse af tjenestefrihed uden løn og uden medregning af perioden i lønancienniteten eller i pensionsalderen til ydelse af tjenestefrihed med fuld løn og medregning i lønancienniteten og i pensionsalderen. Inden for disse grænser findes forskellige kombinationsmuligheder.

2. maj 2014