Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Temakursus for tillidsrepræsentanter


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Få faglig inspiration og mød TR-kolleger fra HL og Uddannelsesforbundet.

Temakurset er det årlige samlingspunkt for tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet. I anledning af den forestående sammenlægning er HL's tillidsrepræsentanter inviteret med i år.

Temakurset er en del af Uddannelsesforbundets TR-uddannelse for foreningsformænd og tillidsrepræsentanter. Det er en unik mulighed for at udvide dit faglige og sociale netværk med TR-kolleger fra hele landet.

Som deltager kan du tilmelde dig forskellige faglige emner, der på hver sin vis giver værktøjer til forbedring af dine handlemuligheder som TR. HL har arrangeret et af oplæggene, "Digitalisering i undervisningen", men du kan frit vælge andre oplæg.

Temakurset holdes 23. - 25. maj på

Best Western Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Overnatning vil foregå samme sted eller på nærliggende hoteller.

Der er mulighed for at tilmelde sig bustransport fra Odense banegård den 23. maj kl. 9.25 og retur den 25. maj kl. 13.30 (ankomsttid til Odense banegård)

Sidste frist for tilmelding er den 20. april 2018 via følgende link

Det er gratis for HL's tillidsrepræsentanter at deltage. HL dækker transportudgifter efter bilag med enten standard togbillet eller 1,94 kr. pr. km. pr. bil – dog 3,54 kr. hvis 2 eller flere tilmeldte kører sammen. Bilag eller km-opgørelse indsendes til HL med angivelse af kontonummer, hvorefter vi overfører beløbet.

Program

Onsdag d. 23. maj

10.00-11.00:
Ankomst og morgenmad

11.00-12.20:
Åbning v. formand Hanne Pontoppidan og næstformand Morten Bay, Uddannelsesforbundet

12.20-12.30:
Velkomst og praktiske oplysninger v. konsulent Birgit Burchardi, Uddannelsesforbundet

12.30-13.30:
Frokost

13.30-15.00:
Valgfrie oplæg - se emnebeskrivelserne:

 • Motivation som drivkraft
 • Digitalisering i undervisningen (arrangeret af HL)
 • Forskelsbehandling
 • De vanskellige personsager

15.00-15.30:
Kaffepause

15.30-17.30:
HB-caféer - politiske caféer ved hovedbestyrelsesmedlemmer fra Uddannelsesforbundet

17.30-19.30:
Overraskelse  

19.30-21:00:
Middag

Torsdag d. 24. maj

07.00-08.45:
Morgenmad

08.45-09.00:
Morgensang

09.00-12.30:
Valgfrie faglige emner - se emnebeskrivelserne:

 • Effektivt samarbejde - forhandling som kommunikationsform (todelt - strækker sig over både formiddag og eftermiddag)
 • Robuste fællesskaber
 • Positionering og kommunikation
 • Mobilisering - få flere kolleger til at engagere sig i det faglige arbejde
 • Kulturforandringer i overgangen til FGU
 • Sygedagpenge og sygefravær
 • Forhandling af løn på det kommunale område
 • Lokale lønforhandlinger på EUD-området
 • Tjenstlige samtaler
 • Tillidsrepræsentanten mellem jura og forhandling

12.30-14.00:
Frokost

14.00-15.30:
Valgfrie faglige emner - se emnebeskrivelserne:

 • Effektivt samarbejde - forhandling som kommunikationsform (todelt - strækker sig over både formiddag og eftermiddag)
 • Robuste fællesskaber
 • Positionering og kommunikation
 • Mobilisering - få flere kolleger til at engagere sig i det faglige arbejde
 • Kulturforandringer i overgangen til FGU
 • Sygedagpenge og sygefravær
 • Forhandling af løn på det kommunale område
 • Lokale lønforhandlinger på EUD-området
 • Tjenstlige samtaler
 • Tillidsrepræsentanten mellem jura og forhandling

15.30-16.00:
Kaffepause

16.00-18.00:
Valgfrie faglig emner fortsat

19.30-?:
Festmiddag 

Fredag d. 25. maj 

07.00-08.45:
Morgenmad

08.45-09.00:
Morgensang

09.00-11.00:
Stress – Når vilkår vælter trivsel v/ Malene Friis Andersen, Ph.d., cand.psych.aut. forsker og organisationspsykolog. www.malenefriisandersen.dk

Der sættes fokus på, hvordan vi bedst forstår stressreaktionen i det moderne arbejdsliv. Derudover præsenteres en fasemodel, som beskriver de fem faser fra trivsel til alvorlig stress, og vi ser på, hvilke opgaver de fem faser kalder på hos lederen og TR. Afslutningsvis kommer vi kort omkring psykologisk sikkerhed. 

11.00-11.15:
Kaffepause

11.15-12.15:
Områdeopdelte grupper v. formænd og konsulenter

12.15-12.30:
Evaluering i grupper

12.30:
Uddeling af lunchbox

12:45:
Afrejse