Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Sygedagpengerefusion

Printervenlig version

En arbejdsgiver har krav på sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er sygemeldt mere end 21 dage. Det betyder, at arbejdsgiveren har ret til de sygedagpenge medarbejderen ville have modtaget, hvis vedkommende ikke fik løn under sygdom.

Med arbejdsgiverens ret til sygedagpengerefusion er sygdom ikke længere alene et anliggende mellem en medarbejder og arbejdsgiver. Det er også et anliggende for kommunen. Kommunerne skal nemlig ifølge sygedagpengeloven foretage en visitation af en sygemeldt borger med henblik på at afdække, hvor hurtigt den syge kan forventes at vende tilbage i arbejde.

Opfølgningssamtaler mellem den sygemeldte og kommunen er tænkt som kommunens mulighed for at vurdere den sygemeldtes behov for arbejdsmarkedsindsats eller anden hjælp fx afprøvning af arbejdsevne og aktivering under hensyntagen til eventuelt deltidsarbejde og nuværende arbejdsgiver. Det er altid kommunen der træffer afgørelse om arbejdsprøvning samt hvor, hvornår og hvordan den foregår.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen kan sætte alle i arbejdsprøvning – også de der allerede er i et ansættelsesforhold. Arbejdsprøvningen kan finde sted hos egen arbejdsgiver – men arbejdsprøvningen kan også finde sted hos en anden arbejdsgiver.

2. maj 2014