Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Statsansatte varsler strejke


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

Oven på sammenbruddet i forhandlingerne om nye overenskomster har de statsansattes organisationer 2. marts varslet strejke på udvalgte arbejdspladser. Blandt skolerne på HL's område er pt. kun de overenskomstansatte på ac-området på Niels Brock udtaget til strejke.

Strejken er varslet til at begynde 4. april, hvis der ikke på det tidspunkt er indgået en aftale om ny overenskomst. Arbejdsgiverne har også mulighed for at varsle konflikt i form af lockout, som kan være på samme eller andre områder.

1. marts blev første møde holdt i Forligsinstitutionen, som vil forsøge at mægle mellem parterne, så en konflikt kan undgås. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en konflikt i to gange 14 dage.

HL ærgrer sig over udviklingen i forhandlingerne:

”Vores mål har hele tiden været at forhandle en aftale på plads, men modparten har slet ikke vist imødekommenhed over for helt rimelige lønkrav og krav om at få en arbejdstidsaftale, som modsvarer alle andre offentligt ansattes aftaler,” siger formand Christoffer Jørgensen.

Han afviser blankt beskyldningerne om, at de offentlige ansatte har stillet urimelige krav, sådan som blandt andre Finansministeriets topforhandler Sophie Løhde har hævdet.

“Jeg vil gerne slå helt fast, at offentligt ansatte IKKE skylder noget til arbejdsgiverne fra tidligere overenskomster, hvilket også understreges af, at arbejdsgiverne helt er stoppet med at tale om et angiveligt løngab. Vores forhandlere har heller IKKE stillet helt urimelige lønkrav, men alene lønkrav, som modsvarer den forventede lønudvikling i den private sektor,” siger han.

HL’s medlemmer er som tjenestemandslignende ansatte eller kvotalønnede timelærere ikke omfattet af konflikt. Der kan dog være enkelte medlemmer på erhvervsakademierne, der kan blive omfattet.

”Selv om vi ikke er direkte omfattet, er det i den grad også vores kamp, de konfliktramte medarbejdere kæmper. Udover at det kan blive aktuelt for HL at støtte de andre organisationer økonomisk, er det altafgørende, at ingen HL-medlemmer overtager opgaver, som skulle være udført af konfliktramte kolleger, og dermed afbøder effekten af konflikten” siger Christoffer Jørgensen.

2. marts 2018

Seneste nyt om OK 18

25. juni 2018
Ledere ansat 1. januar 2019 eller senere får ny chefaftale. Ledere ansat inden, kan vælge at beholde deres nuværende aftale eller gå over på en af de nye.

4. juni 2018
Trods skuffelse over en manglende arbejdstidsaftale, er der flere perspektiver i et ja end et nej. Sådan var rationalet bag bestyrelsens beslutning om at stemme ja til OK 18.

4. juni 2018
0,23 procent af rammen for OK 18 var afsat til organisationsforhandlinger. Se resultatet for erhvervsskoler og -akademier.

30. april 2018
Generelle lønstigninger på 6,07 procent, 0,23 procent til organisationspuljer og 0,3 procent til en lang række øvrige punkter, herunder sikring af frokostpausen. Få et overblik over forliget.

28. april 2018
Pæne lønstigninger og betalt spisepause blev sikret ved OK 18. På arbejdstidsområdet får lærerne samme model, som kommunerne arbejder på frem til 2021. Det bedst mulige resultat, vurderer HL.

18. april 2018
1. maj er sidste frist for at forhandle et resultat hjem. Bryder forhandlingerne sammen, kan en konflikt træde i kraft efter fem dage.

3. april 2018
10.380 tillidsfolk fra hele det offentlige område udgjorde danmarkshistoriens største faglige møde i Fredericia 22. marts

30. marts 2018
Forligsmanden har udsat konflikten i to uger, men bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten træde i kraft allerede efter fem dage.

23. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.