Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Statsansatte varsler strejke

Printervenlig version
De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

Oven på sammenbruddet i forhandlingerne om nye overenskomster har de statsansattes organisationer 2. marts varslet strejke på udvalgte arbejdspladser. Blandt skolerne på HL's område er pt. kun de overenskomstansatte på ac-området på Niels Brock udtaget til strejke.

Strejken er varslet til at begynde 4. april, hvis der ikke på det tidspunkt er indgået en aftale om ny overenskomst. Arbejdsgiverne har også mulighed for at varsle konflikt i form af lockout, som kan være på samme eller andre områder.

1. marts blev første møde holdt i Forligsinstitutionen, som vil forsøge at mægle mellem parterne, så en konflikt kan undgås. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en konflikt i to gange 14 dage.

HL ærgrer sig over udviklingen i forhandlingerne:

”Vores mål har hele tiden været at forhandle en aftale på plads, men modparten har slet ikke vist imødekommenhed over for helt rimelige lønkrav og krav om at få en arbejdstidsaftale, som modsvarer alle andre offentligt ansattes aftaler,” siger formand Christoffer Jørgensen.

Han afviser blankt beskyldningerne om, at de offentlige ansatte har stillet urimelige krav, sådan som blandt andre Finansministeriets topforhandler Sophie Løhde har hævdet.

“Jeg vil gerne slå helt fast, at offentligt ansatte IKKE skylder noget til arbejdsgiverne fra tidligere overenskomster, hvilket også understreges af, at arbejdsgiverne helt er stoppet med at tale om et angiveligt løngab. Vores forhandlere har heller IKKE stillet helt urimelige lønkrav, men alene lønkrav, som modsvarer den forventede lønudvikling i den private sektor,” siger han.

HL’s medlemmer er som tjenestemandslignende ansatte eller kvotalønnede timelærere ikke omfattet af konflikt. Der kan dog være enkelte medlemmer på erhvervsakademierne, der kan blive omfattet.

”Selv om vi ikke er direkte omfattet, er det i den grad også vores kamp, de konfliktramte medarbejdere kæmper. Udover at det kan blive aktuelt for HL at støtte de andre organisationer økonomisk, er det altafgørende, at ingen HL-medlemmer overtager opgaver, som skulle være udført af konfliktramte kolleger, og dermed afbøder effekten af konflikten” siger Christoffer Jørgensen.

2. marts 2018

Seneste nyt om OK 18

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.

2. marts 2018
De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

1. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

26. februar 2018
Forhandlingerne mellem de statsansattes organisationer og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, er brudt sammen fredag 23. februar.

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

19. december 2017
Se kravene til OK 18 fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

6. november 2017
Medarbejderne kan sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

31. oktober 2017
Lærerorganisationerne skal have fair, frie og reelle forhandlinger om arbejdstid til OK 18. Det står 46 faglige organisationer og i alt 180.000 statsansatte sammen om.