Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Social kapital


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Social kapital kan defineres som værdien af stærke sociale relationer på arbejdspladsen. Grundtanken er, at I ved at opbygge og udnytte stærke relationer forbedrer kvalitet og effektivitet i organisationen samtidig med, at I øger trivslen blandt medarbejderne.

Derfor er social kapital vigtig i en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Arbejdet tager udgangspunkt i arbejdspladsens kerneopgave - altså den opgave, som arbejdspladsen er sat i verden for at løse. Hovedfokus i social kapital er ikke blot at ”have det godt sammen”, men at udnytte de stærke relationer til at løse arbejdspladsens kerneopgave bedst muligt.

Ud fra kerneopgaven måles medarbejdernes oplevelse af tre forhold: indbyrdes tillid, retfærdighed og samarbejde. Målingens resultater er således et udtryk for arbejdspladsens sociale kapital.

Ud fra en fælles diskussion af resultaterne definerer I de indsatser, der er nødvendige for at forbedre forholdene. 

HL's pjece om social kapital

HL har i november 2015 udarbejdet en pjece, der introducerer social kapital, og hvordan man kan arbejde med det på den enkelte skole.

HL har som medlem af Branchearbejdsmiljøudvalget for Undervisning og Forskning (BAR U&F) deltaget i udviklingen af flere materialer om netop social kapital målrettet uddannelsessektoren. Pjecen opsummerer de væsentligste pointer fra disse materialer, som er udviklet i samarbejde med førende eksperter på området, blandt andre Team Arbejdsliv og Kubix.

Kildemateriale:

 

Yderligere materiale om social kapital

Har I allerede gjort erfaringer med social kapital? Så kan hæftet ”Kom videre med social kapital” måske inspirere jer til at komme videre. Her finder I de nyeste værktøjer og I kan læse om de erfaringer andre har gjort.

Branchearbejdsmiljørådene har desuden indsamlet erfaringer fra arbejdspladser, som har arbejdet med social kapital.

30. november 2015