Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Søren Hoppe Christensens billede
Søren Hoppe Christensen
Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling
23 49 75 60
shc@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Seminar i innovation og iværksætteri

Printervenlig version
Inspirations- og arbejdsseminar for lærere, der underviser i innovation eller iværksætteri på hoved- og grundforløb på eud. Arrangeres af Fonden for Entreprenørskab.

Seminaret er arrangeret af Fonden for Entreprenørskab holder i samarbejde med Undervisningsministeriet, VIA og Metropol et inspirations- og arbejdsseminar under temaet: "Innovation og iværksætteri på grund- og hovedforløb".

Det er muligt at vælge sig ind på ét af tre spor: 

  1. Målrettet undervisere med ingen eller lille undervisningserfaring i erhvervsfaget Innovation på GF1.
     
  2. Målrettet hovedforløbsundervisere, der ønsker at arbejde med en kobling mellem skole og praktik gennem innovation og intraprenørskab. Deltagerne kan eventuelt selv medbringe en problemstilling, de ønsker at arbejde med.
     
  3. Målrettet hovedforløbsundervisere, der ønsker at arbejde med udvikling af valgfag i innovation og iværksætteri ud fra fokus på elevernes innovative kompetencer og forudsætninger for at starte egen virksomhed.
     

Deltagerne vil få noget konkret materiale med hjem til egen undervisning og samtidig kunne hente inspiration til det fremtidige arbejde på skolen. Deltagerne vil få undervisningsforløb og procesværktøjer til innovation og entreprenørskab, som kan tilpasses til egne elever, faglighed og skole. På seminaret skal deltagerne arbejde individuelt og i grupper for at kunne inspirere hinanden til det fremtidige arbejde på egen skole.

Programmet vil veksle mellem oplæg og workshops, hvor deltagerne skal arbejde med undervisningsmateriale, opgaver m.m.. 

Praktiske oplysninger

Seminaret holdes 24.-25. januar 2018 på Middelfart Park Hotel, Viaduktvej 28, Middelfart

Pris for deltagelse inkl. forplejning og overnatning er 2.000 kr., som faktureres til skolen.

Bemærk, at HL ikke yder tilskud til deltagelse eller transport

Tilmelding senest 3. januar 2018 kl. 12.