Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Sæt demokrati på skemaet


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Hent gratis undervisningsmateriale målrettet både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Materialet er en del af kampagnen ”Demokrati under udvikling”.

Kampagnen skal give lærere, undervisere og pædagoger inspiration til, hvordan de får demokratiet til at leve i undervisningen, på skolen og i de lokale samfund. Udover HL’s område dækker kampagnen grundskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser.

Det er Undervisningsministeriet, der står bag kampagnen. Udviklingen er sket i samarbejde med en lang række organisationer, herunder HL der har deltaget i en referencegruppe.

Kampagnen løber i hele 2018. Omdrejningspunktet er hjemmesiden:

På siden findes gratis materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

Materialerne giver mulighed for at sammensætte forløb, der passer til udvalgte fag på tværs af fag eller andre lokale forhold. Det er vigtigt, at den enkelte underviser vurderer og tilpasser materialet til klassens faglige og sociale niveau, så der tages udgangspunkt i elevernes virkelighed.

Baggrund for kampagnen

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet.

"Demokrati under udvikling" er derfor udviklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet.

29. januar 2018