Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Sådan berøres HL-medlemmer af eventuel konflikt

Printervenlig version
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

Der er fredspligt i en overenskomstperiode, men under forhandlingerne om ny overenskomst kan der varsles og iværksættes lovlige kampskridt i form af strejke, blokade, lockout eller boykot. Strejke og blokade er lønmodtagernes mulige kampskridt, hvor lockout og boykot er arbejdsgivernes mulige kampskridt.

På HL's område er det LC (Lærernes Centralorganisation), der på vegne af medlemsorganisationerne kan varsle strejke og blokade, og det er Finansminiseriet/Moderniseringsstyrelsen, der kan varsle lockout eller boykot.

Varsling af konflikt skal ske skriftligt med én måneds varsel. Konflikten gælder kun de områder, hvor der er varslet konflikt.

Tjenestemandslignende ansatte og timelærere

Størstedelen af HL’s medlemmer er tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnede timelærere. Tilhører du denne gruppe, kan du (som tjenestemænd i øvrigt) ikke deltage i en konflikt – det vil sige, at du hverken kan strejke eller blive lockoutet. Det betyder, at du skal fortsætte med dit sædvanlige arbejde, uanset om der er varslet konflikt fra enten arbejdstager- eller arbejdsgiversiden. 

Hvis tjenestemandslignende ansatte nægter at udføre deres sædvanlige arbejde under en konflikt, kan de pålægges sanktioner for eksempel i form af bod.

Konfliktramt arbejde

I udgangspunktet må det arbejde, som skal udføres af overenskomstansatte, der er i strejke, ikke udføres.

Arbejdsgiverne kan derfor som hovedregel ikke ændre på arbejdsfordelingen mv., således at tjenestemandslignende ansatte eller kvotalønnede timelærere kommer til at udføre konfliktramt arbejde.

Det kan være svært at afgrænse og definere, hvad der er konfliktramt arbejde. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du pålægges konfliktramt arbejde, så kontakt din lokale HL-tillidsrepræsentant.

LC's konflitkvejledning

Lærernes Centralorganisation har lavet konfliktvejledning, der redegør detaljeret for reglerne - både for overenskomstansatte og for tjenestemandslignende ansatte og timelærere.

Konfliktkontingent

Uddannelsesforbundet, som HL sammenlægges med 1. juli 2018, opkrævede efter OK 13 et særligt konflinktkontingent. Skulle OK 18 ende med en konflikt, vil nuværende HL-medlemmer ikke blive pålagt et evt. konfliktkontingent efter sammenlægningen.

 

Seneste nyt om OK 18

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

30. januar 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

19. december 2017
Se kravene til OK 18 fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

6. november 2017
Medarbejderne kan sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

31. oktober 2017
Lærerorganisationerne skal have fair, frie og reelle forhandlinger om arbejdstid til OK 18. Det står 46 faglige organisationer og i alt 180.000 statsansatte sammen om.

1. juni 2017
Tillidsrepræsentanter, ledere og direktører udvekslede erfaringer med, hvordan arbejdstidsreglerne administreres bedst muligt. De lokale erfaringer skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne og forhåbentligt en decideret arbejdstidsaftale i 2018.

30. januar 2018