Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Sådan berøres HL-medlemmer af eventuel konflikt


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

Opdateret 1. marts 2018 med afsnit om erhvervsakademier, blokader og uddybning af konfliktramt arbejde

Opdateret 23. marts 2018 med afsnit om konfliktkontingent

Der er fredspligt i en overenskomstperiode, men under forhandlingerne om ny overenskomst kan der varsles og iværksættes lovlige kampskridt i form af strejke, blokade, lockout eller boykot. Strejke og blokade er lønmodtagernes mulige kampskridt, hvor lockout og boykot er arbejdsgivernes mulige kampskridt.

På HL's område er det LC (Lærernes Centralorganisation), der på vegne af medlemsorganisationerne kan varsle strejke og blokade, og det er Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen, der kan varsle lockout eller boykot.

Varsling af konflikt skal ske skriftligt med én måneds varsel. Konflikten gælder kun de områder, hvor der er varslet konflikt.

Tjenestemandslignende ansatte og timelærere

Størstedelen af HL’s medlemmer er tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnede timelærere. Tilhører du denne gruppe, kan du (som tjenestemænd i øvrigt) ikke deltage i en konflikt – det vil sige, at du hverken kan strejke eller blive lockoutet. Det betyder, at du skal fortsætte med dit sædvanlige arbejde, uanset om der er varslet konflikt fra enten arbejdstager- eller arbejdsgiversiden. 

Hvis tjenestemandslignende ansatte nægter at udføre deres sædvanlige arbejde under en konflikt, kan de pålægges sanktioner for eksempel i form af bod.

Overenskomstansatte på erhvervsakademier og professionshøjskoler

På erhvervsakademierne er HL-medlemmer som udgangspunkt tjenestemandslignende ansatte og derfor ikke omfattet af en konflikt. Enkelte HL-medlemmer er dog overenskomstansatte og vil dermed være omfattet af lockout. Er du i den situation, skal du straks kontakte HL’s sekretariat. 

Konfliktramt arbejde

I udgangspunktet må det arbejde, som skal udføres af overenskomstansatte, der er i konflikt, ikke udføres.

Arbejdsgiverne kan derfor som hovedregel ikke ændre på arbejdsfordelingen mv., således at tjenestemandslignende ansatte eller kvotalønnede timelærere kommer til at udføre konfliktramt arbejde.

Som underviser skal du med andre ord passe dit almindelige arbejde og dermed også dit almindelige skema. Ledelsen må ikke omlægge skemaer eller slå klasser sammen for at skaffe undervisere til konfliktramte elever.

Det kan være svært at afgrænse og definere, hvad der er konfliktramt arbejde. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du pålægges konfliktramt arbejde, så kontakt din lokale HL-tillidsrepræsentant.

Konfliktkontingent

HL's medlemmer vil ikke som udgangspunkt ikke blive opkrævet forhøjet kontingent efter en eventuel konflikt.

HL har en reservefond, som medlemmerne har betalt ind til igennem flere år. HL's medlemmer har således forudbetalt et beløb til at dække konfliktudgifter. I år er første gang, HL har medlemmer, der er omfattet af et lockoutvarsel - det drejer sig om ganske få overenskomstansatte på erhvervsakademier og professionshøjskoler (se ovenfor).

Reservefonden forventes fuldt ud at kunne dække den konfliktstøtte, de pågældende overenskomstansatte medlemmer måtte få brug for.

I forbindelse med sammenlægningen med Uddannelsesforbundet vil reservefonden ligeledes dække nuværende HL-medlemmers solidariske forpligtelser. Dermed vil medlemmer, der overføres fra HL, heller ikke modtage ekstraopkrævninger fra Uddannelsesforbundet.

Bliver der tale om en usædvanlig langvarig konflikt, kan der blive behov for at ændre på retningslinjerne. I så fald orienterer vi særskilt om dette.

Konfliktvejledninger

Lærernes Centralorganisation har lavet konfliktvejledning, der redegør detaljeret for reglerne - både for overenskomstansatte og for tjenestemandslignende ansatte og timelærere.

Moderniseringsstyrelsen har også lavet en vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

23. marts 2018

Seneste nyt om OK 18

25. juni 2018
Ledere ansat 1. januar 2019 eller senere får ny chefaftale. Ledere ansat inden, kan vælge at beholde deres nuværende aftale eller gå over på en af de nye.

4. juni 2018
Trods skuffelse over en manglende arbejdstidsaftale, er der flere perspektiver i et ja end et nej. Sådan var rationalet bag bestyrelsens beslutning om at stemme ja til OK 18.

4. juni 2018
0,23 procent af rammen for OK 18 var afsat til organisationsforhandlinger. Se resultatet for erhvervsskoler og -akademier.

30. april 2018
Generelle lønstigninger på 6,07 procent, 0,23 procent til organisationspuljer og 0,3 procent til en lang række øvrige punkter, herunder sikring af frokostpausen. Få et overblik over forliget.

28. april 2018
Pæne lønstigninger og betalt spisepause blev sikret ved OK 18. På arbejdstidsområdet får lærerne samme model, som kommunerne arbejder på frem til 2021. Det bedst mulige resultat, vurderer HL.

18. april 2018
1. maj er sidste frist for at forhandle et resultat hjem. Bryder forhandlingerne sammen, kan en konflikt træde i kraft efter fem dage.

3. april 2018
10.380 tillidsfolk fra hele det offentlige område udgjorde danmarkshistoriens største faglige møde i Fredericia 22. marts

30. marts 2018
Forligsmanden har udsat konflikten i to uger, men bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten træde i kraft allerede efter fem dage.

23. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.