Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Regeringsindgreb i konflikt med FN-konvention

Printervenlig version
Det kan være i strid med FN’s ILO-konvention, at den daværende regering forberedte indgreb i OK 13, før forhandlingerne begyndte. Det kan give regeringen et erstatningsansvar, men det vigtigste er at sikre reelle overenskomstforhandlinger fremadrettet, mener HL.

I den nye bog ”Søren og Mette i benlås” fremgår det, at daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt allerede i oktober 2012 forsøgte at få opbakning fra oppositionen til et muligt indgreb i en konflikt med lærerne i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger.

Regeringen forberedte dermed et indgreb i en konflikt længe før, at forhandlingerne blev påbegyndt. Det er i klar strid med de forpligtelser, Danmark har til at sikre, at der foregår frie og fair forhandlinger, vurderer Lærernes Centralorganisation, som HL er en del af.

Forpligtelsen til at sikre frie og fair forhandlinger, har Danmark forpligtet sig til gennem ratificeringen af ILO-konventionen. ILO, der er det FN-organ, der overvåger landenes overholdelse af konventionen, har ikke mulighed for at pådømme et land sanktioner ved brud på konventionen.

Regeringen kan dog have pådraget sig et ansvar i forhold til dem, der har lidt skade af et brud på en international konvention. Det skete for eksempel i den såkaldte Palæstinensersag, hvor de palæstinensere, der var omfattet af konventionsbruddet, efterfølgende blev tildelt en erstatning.

Lærernes Centralorganisation er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for at rejse erstatningssag.

Da HL’s medlemmer som tjenestemandslignende ansatte ikke var omfattet af lockouten, vil de heller ikke være omfattet af en eventuel erstatningssag. For HL er det vigtigste i stedet at bruge afsløringerne og indrømmelserne til at sikre opbakning til reelle forhandlinger ved OK 18 og en værdig arbejdstidsaftale til medlemmerne.

4. oktober 2017