Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Regeringens egne tal viser privat lønudvikling på 8,6 procent

Printervenlig version
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.

Efter Regeringens egen prognose bliver den private lønudvikling 8,6 procent de næste tre år. Derfor er Sophie Løhde på en spintur overfor befolkningen, når hun påstår, at de offentligt ansatte har sagt nej til lønstigninger, der matcher de private. Løhdes tilbud lyder nemlig på 6,7 procent.

“Det er en grotesk omgang spin, når Sophie Løhde kalder de offentligt ansatte for grådige og urimelige i deres krav. Sandheden er, at regeringens egne vismænd forventer en lønudvikling i den private sektor på et sted mellem 8,6 og 9,2 procent over de næste tre år. Derfor er de offentligt ansattes krav om en lønudvikling på 8,2 procent både meget fair og et udtryk for ansvarlighed for den offentlige økonomi, mens regeringens “tilbud” om 6,7 procent er en direkte hån mod deres egne ansatte,” siger HL’s formand Christoffer Jørgensen.

”6,7 procent vil formentlig ikke en gang svare til en reallønsfastholdelse. Når alle økonomiske nøgletal viser et billede af en kernesund dansk økonomi, med høje vækstrater og lav arbejdsløshed er det helt ude i hampen at tilbyde de offentligt ansatte endnu en kriseoverenskomst. De offentligt ansatte skal naturligvis også kunne mærke opsvinget,” understreger han.

Arbejdsgiverne opfinder nye regneregler

Arbejdsgivernes chefforhandlere Sophie Løhde og Michael Ziegler fortæller medierne, at de tilbyder lønstigninger, der matcher det private forlig. Men deres lavere tal skyldes, at de har foretaget en grundlæggende ændring af den sædvanlige måde at beregne OK-ramme på ved de offentlige overenskomstforhandlinger.

Normalt tager parterne udgangspunkt i Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Redegørelsen tager højde for, at en stor del af lønnen på det private arbejdsmarked forhandles lokalt.

Men ved disse overenskomstforhandlinger ønsker arbejdsgiverne mod sædvane ikke at inkludere den lokalt forhandlede løn i regnestykket. Det gælder på både statens, kommunernes og regionernes område, forklarer Grete Christensen, forhandlingsleder for de regionalt ansatte:

”Det er frustrerende, at arbejdsgiverne går ud af forhandlingslokalet og forsøger at fremstille os som grådige og uansvarlige ved at bruge spin og halve sandheder. Vi har en reel uenighed om lønstigningerne, men den går på, at vi mener, at vi skal tage udgangspunkt i forventningerne til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, mens arbejdsgiverne vil fastsætte en markant mindre procent”, siger Grete Christensen, forhandlingsleder for regionalt ansatte.

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets redegørelse:

Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udkom i december 2017. Heri skønnes den private lønudvikling at stige med 2,8% i 2018 og 2,9 % i 2019. I 2020 er der ikke offentliggjort et skøn (sædvanligvis antages stigningstakten at fortsætte uændret, det vil sige 2,9%, i alt 8,6 %). Ministeriet slår desuden fast, at de skønnede lønstigninger må betegnes som moderate i lyset af den økonomiske udvikling.

Citat fra redegørelsen, side 129:

”Fra 2. kvartal 2017 trådte den nye overenskomstaftale på det private arbejdsmarked i kraft. De centrale overenskomstaftaler dikterer generelt alene mindstebetaling og minimallønssatser på hovedparten af overenskomstområderne, mens den faktiske lønregulering i vid udstrækning forhandles lokalt.” (Økonomisk redegørelse, dec. 2017, p. 129).

Citat fra redegørelsen, side 130:

”Frem mod 2019 ventes lønstigningstakten på baggrund af ovenstående at tiltage fra 2,5 pct. i 2017 til 2,9 pct. i 2019. Set i lyset af at dansk økonomi forventes at bevæge sig ind i en højkonjunktur med tiltagende pres på arbejdsmarkedet, er lønstigningstakterne forholdsvis moderate. Det kommer til udtryk ved, at den nominelle lønstigningstakt i 2019 omtrent svarer til det historiske gennemsnit, jf. figur 4.32.”

12. marts 2018

Seneste nyt om OK 18

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.

2. marts 2018
De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

1. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

26. februar 2018
Forhandlingerne mellem de statsansattes organisationer og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, er brudt sammen fredag 23. februar.

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

19. december 2017
Se kravene til OK 18 fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

6. november 2017
Medarbejderne kan sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

31. oktober 2017
Lærerorganisationerne skal have fair, frie og reelle forhandlinger om arbejdstid til OK 18. Det står 46 faglige organisationer og i alt 180.000 statsansatte sammen om.