Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Organisationsforhandlingerne på HL’s område


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

0,23 procent af rammen for OK 18 var afsat til organisationsforhandlinger. Se resultatet for erhvervsskoler og -akademier.

Lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I. Tillæg iht. Bilag 1a

Parterne er enige om, at aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bilag l a, Protokollat om tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse§ 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation punkt 3, 4 og 5 ændres til følgende:

 • 3. Til lærere, der iflg. § 3, stk. 3, 2. pkt., indplaceres i basislønforløbet 2-8 ydes et (årligt) tillæg på 4.900 kr. (31. marts 2012 niveau).
 • 4. Til lærere omfattet af§ 3, stk. 2, ydes et (årligt) tillæg på 7.800 kr. (31. marts 2012 niveau).
 • 5. Til lærere omfattet af§ 3, stk. 3, der underviser ved erhvervsgymnasiale uddannelser eller ved tilsvarende og højere niveauer, ydes et (årligt) tillæg på kr. 13.400 (31. marts 2012 niveau).

II. Tillæg iht. Bilag 3

Parterne er enige om, at aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bilag 3, aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem tillægget i§ 3, stk. 1, ændres til kr. 7.800 (årligt), og tillægget i § 3, stk. 2, ændres til kr. 13.400 (årligt).

Der henvises til resultatpapir for aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere, hvoraf fremgår, at der ydes et (årligt) tillæg på 10.000 kr. (31. marts 2012 niveau) til øvrige lærere, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af staten godkendt flyteknisk uddannelse.

III. Periodeprojekt

Parterne er enige om et periodeprojekt om en ny organisationsaftale på erhvervsuddannelsesområdet mv. i henhold til projektbeskrivelsen i vedlagte bilag 1. Parterne har til hensigt, i forbindelse med periodeprojektet, at ændre tillægsstrukturen, herunder tillæggene i punkt I og TI.

VI. Udmøntning af midler

Udgiftskrævende ændringer har virkning fra den 1. oktober 2018.

Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler

I. Forhøjelse af basisløn

Parterne er enige om, at § 3, stk. 1, i organisationsaftale af 2. maj 2014 for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10's forhandlingsområde) pr. 1. oktober 2018 ændres til:

§ 3. Basisløn og tillæg for adjunkter og lektorer

Den ansatte indplaceres i nedenstående basislønforløb i forhold til uddannelse, jf. stk. 3, og eventuel anciennitet, hvor den pågældende har været beskæftiget med relevant arbejde.

Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb (niveau 31. marts 2012):

Basisløntrin

 1.    251.119 kr.
 2.    285.240 kr.
 3.    285.240 kr.
 4.    307.417 kr.
 5.    327.643 kr.
 6.    331.833 kr.
 7.    338.333 kr.
 8.    348.858 kr.

Basisløntrinnene er 1-årige.

Il. Tillæg til undervisere, der er overført fra en erhvervsskole til et erhvervsakademi og undervisere, der eventuelt via et erhvervsakademi, er overført fra en professionshøjskole

Parterne er enige om, at der til bilag 1, punkt 3, i organisationsaftale af 2. maj 2014 for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10's forhandlingsområde) pr. 1. oktober 2018 tilføjes en bestemmelse om, at undervisere omfattet af bilag 1, punkt 3, i organisationsaftale af 2. maj 2014 for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10's forhandlingsområde) ydes et tillæg på 1.375 kr. om året (niveau 31. marts 2012).

4. juni 2018

Seneste nyt om OK 18

25. juni 2018
Ledere ansat 1. januar 2019 eller senere får ny chefaftale. Ledere ansat inden, kan vælge at beholde deres nuværende aftale eller gå over på en af de nye.

4. juni 2018
Trods skuffelse over en manglende arbejdstidsaftale, er der flere perspektiver i et ja end et nej. Sådan var rationalet bag bestyrelsens beslutning om at stemme ja til OK 18.

4. juni 2018
0,23 procent af rammen for OK 18 var afsat til organisationsforhandlinger. Se resultatet for erhvervsskoler og -akademier.

30. april 2018
Generelle lønstigninger på 6,07 procent, 0,23 procent til organisationspuljer og 0,3 procent til en lang række øvrige punkter, herunder sikring af frokostpausen. Få et overblik over forliget.

28. april 2018
Pæne lønstigninger og betalt spisepause blev sikret ved OK 18. På arbejdstidsområdet får lærerne samme model, som kommunerne arbejder på frem til 2021. Det bedst mulige resultat, vurderer HL.

18. april 2018
1. maj er sidste frist for at forhandle et resultat hjem. Bryder forhandlingerne sammen, kan en konflikt træde i kraft efter fem dage.

3. april 2018
10.380 tillidsfolk fra hele det offentlige område udgjorde danmarkshistoriens største faglige møde i Fredericia 22. marts

30. marts 2018
Forligsmanden har udsat konflikten i to uger, men bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten træde i kraft allerede efter fem dage.

23. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.