Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Om HL


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

HL - Handelsskolernes Lærerforening er en faglig organisation for lærere og ledere ansat på tjenestemandslignende vilkår og for timelærere ved de merkantile uddannelser på eud, eux, hhx, erhvervsakademier og kursusafdelinger. Foreningen har cirka 1.500 medlemmer.

HL er tilknyttet Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som forhandler aftaler om løn og ansættelsesvilkår med Finansministeriet på vegne af centralorganisationerne.

HL er også tilknyttet Lærernes Centralorganisation (LC) og Akademikernes Centralorganisation (AC). LC er i forhandlingssamarbejde med Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10).

19. marts 2017