Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Offentligt ansatte genoptager OK-forhandlinger

Printervenlig version
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

Ingen OK-forhandlinger om andet, før der er gang i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. Sådan lød det fælles budskab fra de offentligt ansattes organisationer i december 2017.

22. januar 2018 kom der hul på arbejdstidsforhandlingerne for den store gruppe af kommunalt ansatte lærere. Nok til, at de offentligt ansattes organisationer i fællesskab har besluttet at begynde på de øvrige forhandlingsområder.

”Det er den første forudsætning for, at der overhovedet er udsigt til at lande en aftale. Men der er stadig lang vej igen, og vi er langt fra enige om indholdet. Det er det, vi nu skal forhandle videre om, og vi vil fra Lærernes Centralorganisations side gøre alt, hvad vi kan for at opnå en aftale, som lærerne kan være tilfredse med”, udtaler Anders Bondo Christensen, der er formand for Lærernes Centralorganisation.

OK-resultat afhænger af positive løsninger

HL og de øvrige fagforeninger har imidlertid ikke oplevet samme forhandlingsvillighed fra Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, når det kommer til de statsansatte lærere. Så selv om de øvrige OK-forhandlinger nu sættes i gang, kommer det samlede resultat til at afhænge af, hvad der sker på blandt andet lærerområdet.

”Beslutningen betyder, at der nu indledes forhandlinger af alle krav på alle arbejdsgiverområder, herunder af den betalte spisepause, af ligeløn- og lavtløn og om privatlønsværnet. Afslutning af forhandlingerne afhænger således af positive løsninger på disse temaer, på underviserområdet, samt i forhold til øvrige afgørende krav vedrørende blandt andet lønudviklingen. Der venter svære forhandlinger forude. Nu starter vi op, og det gør vi skulder ved skulder med lærerne,” udtaler Lars Qvistgaard, der er formand for Akademikerne og næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

HL's kommentar (tilføjet 26. januar 2018)

HL’s formand, Christoffer Jørgensen, er forsigtig optimist for så vidt angår forhandlingerne om arbejdstid for de statslige undervisere:

”Forhandlingerne med arbejdsgiverne på det statslige område går virkelig trægt, men for hvert møde flytter tingene sig en lille smule. Og selv om forhandlingerne på de øvrige statslige områder er gået i gang, er Moderniseringsstyrelsen jo godt klar over, at de enkelte hovedorganisationer kan nedlægge veto mod det samlede resultat. Så der skal et resultat på bordet, som lærerne kan acceptere, før vi når i mål med OK-forhandlingerne i år," siger han.

 

 

Seneste nyt om OK 18

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

30. januar 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

19. december 2017
Se kravene til OK 18 fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

6. november 2017
Medarbejderne kan sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

31. oktober 2017
Lærerorganisationerne skal have fair, frie og reelle forhandlinger om arbejdstid til OK 18. Det står 46 faglige organisationer og i alt 180.000 statsansatte sammen om.

1. juni 2017
Tillidsrepræsentanter, ledere og direktører udvekslede erfaringer med, hvordan arbejdstidsreglerne administreres bedst muligt. De lokale erfaringer skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne og forhåbentligt en decideret arbejdstidsaftale i 2018.

26. januar 2018