Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Offentligt ansatte aflyser ok-møder

Printervenlig version
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

Udmeldingen kommer fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler overenskomster for 180.000 statsansatte, herunder HL’s medlemmer, og Forhandlingsfællesskabet, der forhandler på vegne af 564.000 ansatte i kommuner og regioner.

”Det er en enorm tilfredsstillelse at opleve, at alle de kommunale og statslige lønmodtagere står sammen om kravet om fair, frie og reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid”, siger HL’s formand Christoffer Jørgensen.

”De statslige og kommunale undervisere i Lærernes Centralorganisation stod ret alene med frustrationerne under lærerkonflikten i 2013, men denne gang er det alle offentlige ansatte, der står bag frustrationen, og det er vi meget taknemmelige for”, siger han.

Også formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der samtidig er formand for Forhandlingsfællesskabet og medlem af CFU, udtrykker tilfredshed med opbakningen i fagbladet Folkeskolen, der udkommer 21. december.

Fælles musketér-ed

CFU og Forhandlingsfællesskabets organisationer holdt 26. oktober 2017 et møde, hvor der blev indgået en ”musketér-ed” til opbakning af lærerne. Musketér-eden giver opbakning til, at lærernes arbejdstid skal være sammenlignelig med andre offentlige ansattes arbejdstidsregler.

I 2013 handlede meget af diskussionen om, at lærernes arbejdstid skulle ”normaliseres”, uddyber HL’s formand:

”Desværre indgik der ikke i denne såkaldte normalisering, at lærerne skulle have de samme vilkår som andre offentligt ansatte, hvilket jo er noget paradoksalt. Lærerne har for eksempel som den eneste offentlige lønmodtagergruppe en årsnorm, ligesom vi helt mangler varslingsbestemmelser, når vi modtager ekstra arbejdsopgaver henover året. Det skal vi have lavet om på”, siger Christoffer Jørgensen.

Krav og tidsplan

15. december 2017 udvekslede parterne deres overenskomstkrav.

Normalt vil selve forhandlingerne foregå i januar og februar, så den nye overenskomst kan træde i kraft 1. april 2018.

HL vil løbende informere tillidsrepræsentanterne om udviklingen i forhandlingerne og om nødvendigt indkalde til møder for tillidsrepræsentanter og interesserede medlemmer.

20. december 2017

Seneste nyt om OK 18

18. april 2018
Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt i yderligere to uger. Bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten dog træde i kraft allerede efter fem dage.

3. april 2018
10.380 tillidsfolk fra hele det offentlige område udgjorde danmarkshistoriens største faglige møde i Fredericia 22. marts

30. marts 2018
Forligsmanden har udsat konflikten i to uger, men bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten træde i kraft allerede efter fem dage.

23. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.

2. marts 2018
De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

26. februar 2018
Forhandlingerne mellem de statsansattes organisationer og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, er brudt sammen fredag 23. februar.

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.