Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Nye overgangskrav på eux kontor


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Fra august skal eux-eleverne på kontoruddannelsen have mindst 2 i snit i grundfagene for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb. HL hilser kravet velkomment.

Den 1. august 2018 justeres kontoruddannelsen, så eleverne på det obligatoriske eux-forløb skal opnå et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0 for grundforløbets 8 grundfag for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb.

Ændringen betyder, at eleverne på det obligatoriske EUX-forløb bliver mødt med faglige krav, når de overgår fra grundforløbets 2. del til det studiekompetencegivende år. Hidtil er eleverne fortsat på det studiekompetencegivende forløb, uanset hvilke karakterer de opnåede på grundforløbet.

HL hilser det nye overgangskrav velkomment

”Vi har længe efterspurgt et fokus på at sikre, at de elever, der går videre til det studiekompetencegivende forløb, er fagligt rustet til det. Eux er måske den allermest krævende ungdomsuddannelse i forhold til den tid, eleverne har, til at opnå de nødvendige niveauer. Det giver rigtig god mening at evaluere undervejs, om den enkelte elev er på rette kurs. Ellers risikerer eleven at løbe panden mod en mur på andet år af uddannelsen med overhængende fare for at droppe ud,” siger HL’s formand Christoffer Jørgensen.

Kravet om et gennemsnit på 2,0 gælder også elever med gymnasial eksamen, der skal gennemføre grundfag på et 10 ugers GF2-forløb inden for kontoruddannelsen.

15. juni 2018