Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Søren Hoppe Christensens billede
Søren Hoppe Christensen
Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling
23 49 75 60
shc@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Nye læreplaner for gymnasiale fag

Printervenlig version
Der er kommet nye læreplaner for hhx og gymnasiale fag på eux som følge af gymnasiereformen. Vejledninger til læreplanerne offentliggøres henover sommeren.

Der er udstedt en ny gymnasiebekendtgørelse og nye læreplaner for alle gymnasiale fag.

Den nye gymnasiebekendtgørelse er en fælles uddannelsesbekendtgørelse for alle de gymnasiale uddannelser og samler i alt otte nuværende bekendtgørelser til én bekendtgørelse. De 174 nye læreplaner gælder for alle fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, herunder hhx og de gymnasiale fag på eux (*)

I læreplanerne fastsættes for hvert fag:

  • Fagets identitet og formål
  • Faglige mål og indhold
  • Tilrettelæggelse – didaktik, arbejdsformer og samspil med andre fag
  • Evaluering, prøveformer og bedømmelseskriterier

Den gældende læreplan ved elevens start på en gymnasial uddannelse er i hovedreglen gældende for eleven, indtil eleven afslutter uddannelsesforløbet. Det vil sige, de nye læreplaner gælder de elever, der begynder fra og med august 2017.

Henover sommeren vil Undervisningsministeriet samme sted offentliggøre vejledninger til læreplanerne.

Den nye gymnasiebekendtgørelse skal læses i sammenhæng med Lov om de gymnasiale uddannelser, idet de elementer, der indgår i loven, ikke gentages i bekendtgørelsen.

*) Særlige gymnasiale fag på eux

Bemærk, at der for eux endnu ikke foreligger nye læreplaner for de fag, der følger bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser: dansk a, engelsk b, informationsteknologi b og virksomhedsøkonomi b.

26. juni 2017