Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Ny formand vil arbejde for dialog og synlighed


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

HL's nye formand Christoffer Jørgensen vil i dialog med medlemmerne om, hvad de ønsker af HL.

Som formand vil jeg arbejde for at HL udvikler sig med tiden. HL skal være i tæt dialog med sine medlemmer om, hvilke forventninger, medlemmerne har til foreningen. Indtil nu har HL haft solidt fokus på løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og det uddannelsespolitiske lobbyarbejde. Sådan skal det fortsat være, men vi skal ikke være bange for at afsøge, om også andre forhold kan have medlemmernes – og derfor HL's – interesse."

Sådan beskriver Christoffer Jørgensen sin tilgang til formandsposten i HL, som han tiltræder 1. april 2014. Det sker på et tidspunkt, hvor der er store forandringer på vej på HL's område. Dels forbereder skolerne sig på de nye arbejdstidsregler efter sommerferien, dels er hele uddannelsessystemet i gang med at planlægge implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, som skal træde i kraft i august 2015.

Her er det vigtigt, at HL får maksimal indflydelse.

"Også fremover skal HL være med til at sikre, at de merkantile aktiviteter bevares på handelsskolerne , men vi skal også være en seriøs medspiller på erhvervsuddannelsesområdet, som alle parter lytter til og tager med på råd. Verden er i evig forandring, og HL skal ikke bremse positiv udvikling – ligesom vi på den anden side ikke vil acceptere udvikling, som hæmmer resultaterne på det merkantile uddannelsesområde. Hverken for medarbejderne på de enkelte skoler, for eleverne eller for de virksomheder, som skal aftage eleverne," siger Christoffer Jørgensen.

Vigtig opkvalificering

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen vil en af HL's vigtigste opgaver være at forsøge at sikre, at medlemmerne opkvalificeres til de nye udfordringer og opgaver, som skal løses.

"Det gælder blandt andet den kommende merkantile EUX, som ikke alle medlemmer har undervisningskompetence til. Det er uhyre vigtigt, at vi politisk arbejder for, at disse undervisere kan blive opkvalificeret hurtigt og effektivt," siger Christoffer Jørgensen.

Inddragelse af medlemmer

HL's politiske arbejde skal styrkes ved i højere grad at inddrage den praksisnære viden fra de enkelte skoler.

"I fremtiden skal vi åbne yderligere op for, at både bestyrelsesmedlemmer – men også medlemmer rundt omkring i landet – inddrages i uddannelsespolitiske sammenhænge, hvor det giver mening. Kun derigennem udnytter vi fuldt ud de kompetencer, som medlemmerne repræsenterer rundt omkring i landet," siger Christoffer Jørgensen.

Han vil desuden forpligte sig til med jævne mellemrum at besøge skolerne rundt om i landet.

Synlighed internt og eksternt

Christoffer Jørgensen lægger vægt på, at HL skal prioritere synlighed, både over for medlemmer og i offentligheden.

"HL skal naturligvis følge med tiden. Mulighederne for at benytte digitale platforme i kommunikationen mellem medlemmer, sekretariat og bestyrelse bør derfor udnyttes bedre, så dialogen bliver så flydende som mulig," siger han.

Han ser også medlemsinddragelsen som en vigtig brik i forhold til at komme igennem med HL's budskaber i medierne.

"Vi skal i højere grad inddrage medlemmerne og deres netværk for at skabe de ønskede resultater. Derfor bør HL også være mere synlig på skolerne," siger Christoffer Jørgensen.

Han ser desuden en øget synlighed på skolerne og på de sociale medier som et godt fundament at hverve nye medlemmer på.

HL som selvstændig organisation

HL skal fortsat være en selvstændig organisation, mener den kommende formand. I hvert fald ind til videre.

"Vi skal ikke møde fremtidens udfordringer i blinde, men netop nu er der intet, der tyder på, at medlemmernes interesser varetages bedre i en stor forening, hvor de merkantile interesser og udfordringer hurtigt forsvinder i mængden. Derfor skal HL fortsat være en selvstændig organisation - så længe det er i medlemmernes interesse," siger Christoffer Jørgensen.

Han lægger vægt på, at HL har en sund økonomi, men pengene på kistebunden skal i højere grad komme medlemmerne til gode.

"Det er vigtigt, at HL har sikret sig en solid base for fremtidig integritet, men at have så mange penge som muligt er ikke et mål i sig selv. Derfor bør HL revidere sit syn på, hvordan midlerne bedst muligt kommer medlemmerne til gode. Ikke bare som tilskud til arrangementer ude på skolerne, men også til andre formål, som tjener medlemmernes interesser," siger han.

Baggrund på HG og hovedforløb

Christoffer Jørgensen er 42 år og kommer fra en underviserstilling på CPH West i Tåstrup, hvor han har været tillidsrepræsentant siden 2009. Han er uddannet folkeskolelærer i 2005 og har tidligere haft lederstillinger i hotel- og restaurationsbranchen, blandt andet i London, hvor han har været bosat i en årrække.

Han har undervist på hg – men på det seneste primært på hovedforløb i stort set alle fag med kommunikation som omdrejningspunkt.

Privat bor han i Herluflille på Midtsjælland, er gift og har to børn på 8 og 11 år.

27. marts 2014