Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Motivationspædagogik mindsker eud-frafald


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

De mest udfordrede elever dropper i mindre grad ud, hvis underviserne arbejder med motivationspædagogik i undervisningen. Det viser en ny rapport, som evaluerer erfaringerne fra flere erhvervsskoler.

På 10 erhvervsskoler er frafaldet reduceret med 25 procent på de hold, hvor man er begyndt at arbejde med motivationspædagogik. Det viser en rapport fra Rambøll, der evaluerer effekten af et særligt forløb, som skolerne har gennemført i samarbejde med Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce.

Som en del af forløbet har de 10 skoler de seneste tre år uddannet 140 undervisere i at undervise eleverne ud fra pædagogiske principper, som sigter mod at motivere og engagere elever, der har svært ved at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Blandt de deltagende skoler er Selandia, Mercantec og EUC Nordvestsjælland.

Evalueringsrapporten viser, at det ikke bare er hos de særligt udfordrede elever, at der ses en positiv effekt på frafaldet. Effekten ses også hos de øvrige elever, som er blevet undervist ud fra motivationspædagogiske metoder.

Motivationspædagogik går ud fra en teori om, at elever lærer bedst, når der en sammenhæng mellem det de skal lære, og det de har lyst til at lære. Positiv psykologi, læringsstile og tydelig kommunikation er nogle af hjørnestenene i metoden. Det betyder at undervisere, der gør brug af motivationspædagogik f.eks. er opmærksomme på at variere undervisningsdagen ved at inddrage lege, spil og elevernes trivsel, når de planlægger undervisningen.

Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, der er blevet implementeret på en række erhvervsskoler som en del af det satspuljefinansierede initiativ, FastholdelsesTaskforce. Initiativet blev etableret i 2013 af Ministeriet for Børn Undervisning og Ligestilling, og HL er repræsenteret i styregruppen. FastholdelsesTaskforce har som formål at støtte og motivere de unge som har udfordringer med at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Her kan du også finde eksempler på brug af motivationspædagogik i praksis ved hjælp af et lærings- og trivselsbarometer.

 

 

29. september 2016