Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Medlemskab


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

HL sikrer dig hurtig, faglig hjælp

Som medlem af HL er du sikret faglig og juridisk bistand i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold. Vi kan også kontrollere, om du er korrekt indplaceret i forhold til løn og pension, og om dit ansættelsesbevis i øvrigt er i orden.

HL forhandler din løn og dine vilkår

HL er den eneste faglige organisation, der har ret til at forhandle og indgå aftaler for lærere og ledere, der er tjenestemandslignende ansat på de merkantile uddannelser på eud, eux, hg, hhx, erhvervsakademier og kursusafdelinger. HL er også faglig organisation for kvotalønnede timelærere på de samme uddannelser.

HL er repræsenteret på skolen gennem tillidsrepræsentanten, der er valgt af dine kolleger. Tillidsrepræsentanten er din og dine kollegers talsmand over for skolens ledelse i forbindelse med løn- og arbejdsvilkår.

HL taler uddannelsernes sag

HL er den eneste faglige organisation, der udelukkende taler de merkantile uddannelsers sag over for politikere og embedsmænd. HL er repræsenteret i alle relevante råd og udvalg og kan på den måde påvirke nye regler og retningslinjer på uddannelserne. HL har også indflydelse på dine efteruddannelsesmuligheder og på pædagogikum.

HL arbejder for et godt arbejdsmiljø

HL er aktiv i arbejdet for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Vi deltager blandt andet i Branchearbejdsmiljørådet for Uddannelse og Forskning og holder et årligt seminar for skolernes arbejdsmiljørepræsentanter sammen med Uddannelsesforbundet.

Er uheldet ude, kan du som medlem få hjælp og rådgivning af eksperterne i Danske Underviserorganisationers Samråd, DUS, som HL er en del af.

HL giver dig kontakte medlemsfordele

HL's fordele rækker udover arbejdslivet. Vi har lavet en aftaler om fordelagtige priser og rabatter på forsikringer, helbreds- og gruppelivsordninger, lån, højrentekonti og indkøb og oplevelser landet over. Se de enkelte tilbud herunder:

Meld dig ind i HL

30. november 2015