Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Materialer om digital krænkelse


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Inddrag forebyggelse af krænkende adfærd på nettet i undervisningen og håndtér konkrete situationer blandt eleverne bedst muligt. Nye materialer giver inspiration, råd og vejledning til lærere og ledere.

Deling af billeder og videoer fylder mere og mere i unges hverdag. Herigennem skaber de fællesskaber, vedligeholder relationer, udforsker grænser og deler oplevelser. Men det kan være svært for unge at kende konsekvenserne af det, der foregår på sociale medier, og at det kan have store konsekvenser for dem, som for eksempel er udsat for deling af krænkende billeder.

DCUM, Dansk Center for Undervisningsmidler, har udarbejdet et nyt praksisorienteret målrettet ledere og lærere på ungdomsuddannelser. Materialet indeholder:

  • 4 cases med konkrete problemstillinger
  • Regler og retningslinjer på området
  • Anbefalinger til lærere og skoleledere
  • Vejledning til udfærdigelse af handlingsplan
  • Dialogværktøj til at tage snakken i klassen

På EMU, Danmarks læringsportal, ligger en række yderligere materialer om emnet målrettet lærere, ledere og elever

Til lærere er der inspirationsmateriale til undervisningen på tværs af fag - og forløb målrettet dansk og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser samt materiale til GF1 på erhvervsuddannelserne.

Til ledere er der materiale og værktøjer til at forebyggelse og håndtering af situationer, hvor der er blevet delt krænkende billeder. Derudover er der film og gode råd til dialogmøder med forældre.

Til eleverne er der videoer fra 10 markante danske YouTubere, som sætter fokus på at stoppe deling af krænkende billeder og på at skabe en god tone på nettet. Der er også en miniguide til de unge om god tone og hvad de gør, hvis deres billeder bliver delt ufrivilligt.

 

30. januar 2018