Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Lokal organisering af arbejdsmiljøarbejdet


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

 
Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere skal samarbejde om virksomhedens (dvs. skolens/institutionens) arbejdsmiljø.

Har virksomheden ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

 • I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.
   
 • I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder.

To systemer

Der er to systemer en virksomhed kan bruge for at oprette en arbejdsmiljøorganisation:

 1. Følger virksomheden de regler, som er udstukket i arbejdsmiljøloven om hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal opbygges, er du som arbejdsmiljørepræsentant den ene part i en arbejdsmiljøgruppe. Den anden i arbejdsmiljøgruppen er en arbejdsleder. Arbejdsmiljøgruppen har en række pligter, som du kan læse om på Arbejdstilsynets hjemmeside.
   
 2. Din virksomhed kan have indgået en aftale om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen er opbygget. En sådan aftale betyder ikke, at arbejdsmiljøloven er sat ud af kraft. Din virksomhed har blot benyttet muligheden i arbejdsmiljøloven, for at aftale andre regler for hvordan arbejdsmiljøorganisationen opbygges. Har din virksomhed lavet en MED-aftale eller lignende, står der her, hvordan arbejdsmiljøorganisationen er opbygget.
   

Arbejdsmiljøorganisationens størrelse 

Arbejdsgiveren afgør sammen med de ansatte og arbejdslederne, hvor mange arbejdsmiljøgrupper og medlemmer, der skal være i AMO. AMO skal til enhver tid kunne løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til

 1. virksomhedens ledelsesstruktur,
 2. virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed,
 3. virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer,
 4. arbejdets organisering,
 5. særlige ansættelsesformer og
 6. andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne.
   

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes på en måde, så alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og sådan at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af AMO inden for de ansattes arbejdstid.

Sammenlægning samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationerne

På både det statslige, det regionale og det kommunale område er der indgået rammeaftaler, som giver mulighed for at sammenlægge arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg til et fælles udvalg.

Der kan være både fordele og ulemper ved at gå over til en struktur, hvor arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgets funktioner er lagt sammen i et udvalg. Det er derfor vigtigt at diskutere formål og konsekvenser inden en eventuel sammenlægning.

Spørgsmål og svar om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Du er også velkommen til at kontakte HL's sekretariat.

 

21. januar 2016