Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Kreativitetens dag


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Integrér træning af kreativitet og nytænkning i undervisningen. Gratis workshop i København arrangeret af Fonden for Entreprenørskab og Aalborg Universitet.

Fonden for Entreprenørskab og Aalborg Universitet indbyder til en dag med særligt fokus på kreativitet som en af de vigtigste ingredienser i danske uddannelser. På dagen vil undervisere og ledere fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser blive præsenteret for metoder til bevidst træning af de studerendes kreativitet.

Dagen vil indeholde både inspirerende oplæg og praktiske workshopaktiviteter, der giver konkrete svar på, hvordan man kan integrere træning af kreativitet i undervisning, uddannelse og kurser. Derudover vil der være fokus på kreativt gruppearbejde og ledelsesrammer for kreativitet.

Arrangementet afholdes på Aalborg Universitet København, Lokale 3.084A på A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV d.19. april 2018.

Det er gratis at deltage og alle materialer og koncepter er gratis at anvende. Der er fuld forplejning. Du skal dog selv sørge for transport - HL yder ikke tilskud.

Program for dagen

9:30 - 10:00
Velkomst, registrering og morgenbrød + kaffe

10:00 – 10:45
Introduktion til træning af kreativitet i uddannelser v. Anders Rasmussen, Teamleder i Fonden for Entreprenørskab, og Phd Christian Byrge, Kreativitetsforsker på Aalborg Universitet

10:45 – 11:45
Workshop med “Academy for Creativity” v. Kreativitetsforsker Phd Christian Byrge fra Aalborg Universitet

11:45 – 12:30
Frokost og mulighed for at bestille støtte til at komme i gang med kreativitet på din egen institution

12:30 – 13:15
Workshop om kreativt gruppearbejde v. Kreativitetsforsker Phd Søren Hansen fra Aalborg Universitet

13:15 – 14:00
Bræt- og kortspil til kreativitetstræning i undervisning v. Kreativitetsforsker Phd Christian Byrge, Aalborg Universitet

14:00 - 14:15
Kort kaffepause

14:15 – 15:00
Ledelse og rammer for udvikling af kreativitet i uddannelsesinstitutioner v. Kreativitetsforsker Phd Søren Hansen fra Aalborg Universitet og Anders Rasmussen, Teamleder i Fonden for Entreprenørskab.

15:00 -
Afslutning, spørgsmål og bestilling af støtte til at komme i gang på egen institution