Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Klart ja til sammenlægning


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

93 procent stemte ja til en sammenlægning med Uddannelsesforbundet. Dermed er sammenlægningen en realitet pr. 1. juli 2018.

Urafstemningen blev holdt blandt alle medlemmer ansat på HL’s aftale- og forhandlingsområde. I alt 583 ud af 984 medlemmer stemte, svarende til en stemmeprocent på 59.

540 medlemmer stemte ja til sammenlægningen (93 procent), og 43 stemte nej (7 procent). Ja-stemmerne var dermed ikke alene i klart overtal i afstemningen; de overgik også antallet af medlemmer, der undlod at stemme.

HL’s formand Christoffer Jørgensen glæder sig over det klare mandat:

”Det er meget glædeligt, at medlemmerne tydeligt har markeret, at de er enige med både bestyrelse og repræsentantskab i, at deres interesser fremover bedst varetages i Uddannelsesforbundet. Nu vil erhvervsskolelærerne blive samlet i en fælles, slagkraftig organisation i bestræbelserne på at opnå og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på institutionerne. Det håber jeg også, de enkelte medlemmer, der stemte nej, vil opleve,” siger han.

Forud for urafstemningen var sammenlægningen blevet enstemmigt godkendt af Uddannelsesforbundets kongres.

Sammenlægningen træder i kraft 1. juli 2018, hvor HL's medlemmer vil overgå til Uddannelsesforbundet. Dog vil HL’s ledermedlemmer sammen med ledermedlemmerne i Uddannelsesforbundet overgå til den nye organisation Uddannelseslederne.

”Nu hvor beslutningen er truffet, begynder det konkrete arbejde med at sikre en så let overgang som muligt for alle medlemsgrupper. Det vil vi orientere om løbende hen over de kommende måneder,” siger Christoffer Jørgensen.

Urafstemningsresultatet

Urafstemningen blev afviklet elektronisk i perioden 29. november til 15. december 2017 kl. 12.

  • Antal stemmeberettigede (medlemmer ansat på HL’s aftale- og forhandlingsområde): 984
  • Antal afgivne stemmer i alt: 583, svarende til en stemmeprocent på 59.
  • Antal afgivne ja-stemmer: 540, svarende til 93 procent af de afgivne stemmer
  • Antal afgivne nej-stemmer: 43, svarende til 7 procent af de afgivne stemmer

Forslaget om sammenlægning krævede et flertal blandt de afgivne stemmer og blev således godkendt.

Baggrunden for sammenlægningen

28. april 2017 besluttede HL's repræsentantskabsmøde med overvældende flertal at indlede realitetsforhandlinger med Uddannelsesforbundet.

I september og oktober 2017 blev der holdt medlemsmøder flere steder i landet, hvor de foreløbige resultater af forhandlingerne blev præsenteret.

17.-18. november 2017 stemte Uddannelsesforbundets kongres enstemmigt ja til en sammenlægning.

24. november 2017 besluttede HL's repræsentantskabsmøde at sende forslaget til urafstemning blandt medlemmerne.

27. november 2017 blev der udsendt informationsmateriale om sammenlægningsgrundlaget til de stemmeberettigede medlemmer

29. november – 15. december 2017 kl. 12 blev den elektroniske urafstemning afviklet.

1. juli 2018 overgår HL's medlemmer til Uddannelsesforbundet. Medarbejderne i HL's sekretariat overgår ligeledes til Uddannelsesforbundets sekretariat.

15. december 2017