Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Kampagne skal skaffe flere eux-elever

Printervenlig version
Under halvdelen af grundskoleeleverne og deres forældre kender eux. HL hilser derfor ny kampagne fra ministeriet velkommen.

Kun 47 procent af forældrene og 43 procent af deres børn i alderen 12-17 år kender til eux. Til sammenligning kender 87 procent af forældrene til indholdet i stx. Det viser en ny rundspørge foretaget for Undervisningsministeriet.

Derfor har ministeriet lanceret en kampagne med titlen ”Eux – student og faglært”. Kampagnen er særligt forankret på en Facebook-side, der løbende opdateres med nyheder, videoer og andet indhold. Her vil der også være adgang til en eux-bot, der via Messenger besvarer spørgsmål om eux. Derudover sendes kampagnemateriale til skoler og UU-vejledere.

HL hilser initiativet velkomment:

”Det er meget positivt, at der gøres en særlig indsats for at udbrede mulighederne i eux. Tidligere undersøgelser har vist, at også kun få lærere i grundskolen kender uddannelsen. Derfor er vi glade for, at kampagnen også er rettet mod dem og UU-vejlederne,” siger formand Christoffer Jørgensen.

Eux-kampagnen løber til og med februar 2018.

”Vi kunne godt ønske os en mere langsigtet strategi – og allerhelst en opgradering af UU-vejledningen, så også børn, der har besluttet sig for for eksempel en stx, kan blive udfordret på deres valg. Men når der ikke er politisk opbakning til dette, må vi håbe, at kampagnen kan sætte gang i nogle ringe i vandet,” siger Christoffer Jørgensen.

29. november 2017