Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Kærkomne justeringer af euv

Printervenlig version
Standardmeritten skal fjernes, og realkompetencevurderingen skal ikke længere være en del af undervisningstiden. Dermed imødekommes flere af HL’s og andre parters kritikpunkter af euv.

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) blev indført med erhvervsuddannelsesreformen i august 2015. Uddannelsen skulle være en mere overskuelig, attraktiv og målrettet vej for voksne over 25 år til at blive faglært.

Implementeringen af uddannelsen har imidlertid ikke givet de ønskede forbedringer for elever, virksomheder og erhvervsskoler. Det har blandt andre HL løbende påpeget.

”Det helt store problem har været, at elever over 25 automatisk har fået forkortet deres uddannelse i forhold elever under 25. Vi har hele tiden sagt, at alderen på ingen måde siger noget om, hvilke kvalifikationer og kompetencer man måtte have i forhold til at gennemføre en konkret uddannelse. Nu har politikerne heldigvis fået øjnene op for problemstillingen og kommer med en række ændringer, som fjerner nogle helt klare uhensigtsmæssigheder,” siger HL’s formand Christoffer Jørgensen.

Det er partierne bag eud-reformen (V, K, LA, DF, S, R og SF), som har aftalt justeringerne af euv. De væsentligste ændringer er:

  • Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen med 10 procent ophæves. Det betyder, at eleven har ret til, men ikke pligt til merit.

  • Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. Det betyder, at elever med en praktikuddannelse på mere end to år ikke skal have afkortet deres praktikuddannelse.

  • Elever, der kun mangler et certifikatfag (fx førstehjælp, arbejdsmiljø) for at opfylde overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på grundforløbet, samtidig med at eleverne følger undervisningen i hovedforløbet.

  • Tid brugt på realkompetencevurdering (rkv) skal ikke længere fratrækkes undervisningstiden. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af rkv’en fra 10 dage til 5 dage.

Gennemførelsen af justeringerne kræver ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Lov- og bekendtgørelsesændringerne forventes at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018. 

 

15. juni 2017