Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Indkaldelse og foreløbig dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2017

Printervenlig version

Der indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

fredag den 24. november 2017 kl. 16.00 (en time senere end oprindeligt planlagt) på

Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3
7100 Vejle

tlf. 76 43 67 00
www.vejlecenterhotel.dk

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Orientering fra formanden
  4. Beslutning om sammenlægningsdokumentet
  5. Orientering og beslutning om overgangsvedtægter
  6. Den videre proces
  7. Eventuelt

Indkomne forslag

Indkomne forslag til mødet fra repræsentantskabets medlemmer skal være modtaget i HL’s sekretariat senest fredag den 10. november 2017 kl. 10.00 – som e-mail sendt til hl@hl.dk

Møde- og stemmeret

Repræsentantskabet består primært af tillidsrepræsentanter og ledersektionsformænd samt bestyrelsens medlemmer, jf. vedtægternes § 11 stk. 6.

Alle medlemmer har møde- og taleret.

Kun personligt fremmødte repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Endelig dagsorden

Den endelige dagsorden sendes til repræsentantskabets medlemmer senest fredag 17. november 2017. Den offentliggøres samtidig på HL’s hjemmeside.

Tilmelding

Senest torsdag den 10. november 2017 kl. 12.00 via følgende link:

Bemærk at tilmeldingen er bindende.

3. november 2017