Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

HL stemmer ja til overenskomsten


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Trods skuffelse over en manglende arbejdstidsaftale, er der flere perspektiver i et ja end et nej. Sådan var rationalet bag bestyrelsens beslutning om at stemme ja til OK 18.

I HL er det – som i flere andre fagforeninger med en overvægt af tjenestemandslignende ansatte – bestyrelsen, der beslutter, om den vil stemme ja eller nej til en overenskomstaftale.

Og denne gang blev det et ja til en forligstekst, der giver fornuftige lønstigninger og sikring af spisepausen, men ingen arbejdstidsaftale.

”Det er klart, at det er skuffende, vi ikke har fået en arbejdsaftale. Sådan tror jeg mange andre lærere også har det. Men ser vi bort fra det, indeholder forliget mange gode elementer. Samtidig er det svært at forestille sig, at et nej vil kunne give os en bedre aftale. Et flertal i bestyrelsen besluttede derfor at stemme ja til Ok 18,” forklarer formand Christoffer Jørgensen.

Tillæg og løntrin hæves

Den samlede ramme for OK 18 er 8,1 procent. Udover de overordnede generelle lønstigninger på 6,07 procent, blev 0,23 procent afsat til organisationsforhandlinger.

De forhandlinger er nu afsluttet med følgende resultat: 

  • På erhvervsskoleområdet hæves det eksisterende undervisningstillæg hæves med ca. 1.000 kr. pr. år i 2012-tal. Derudover igangsættes et periodeprojektet, der skal afdække muligheden for at overgå til overenskomstansættelse.

  • På erhvervsakademierne siger basisløntrin 7 med cirka 1.300 kroner pr. år i 2012-tal og basisløntrin 8 med cirka 1.400 kr. pr. år i 2012-tal. Derudover indføres et tillæg til undervisere, der er overført fra en erhvervsskole til et erhvervsakademi på 1.375 kr. pr. år i 2012-tal

Se hele resultatet af organisationsforhandlingerne på HL’s område:
https://www.hl.dk/organisationsforhandlingerne-pa-hl-s-omrade/1384

Se en gennemgang af det overordnede forlig på statens område, inkl. tidspunkterne for de aftalte, generelle lønstigninger:
https://www.hl.dk/ok-forliget-staten/1365

4. juni 2018

Seneste nyt om OK 18

2. marts 2018
De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

26. februar 2018
Forhandlingerne mellem de statsansattes organisationer og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, er brudt sammen fredag 23. februar.

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

19. december 2017
Se kravene til OK 18 fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

6. november 2017
Medarbejderne kan sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

31. oktober 2017
Lærerorganisationerne skal have fair, frie og reelle forhandlinger om arbejdstid til OK 18. Det står 46 faglige organisationer og i alt 180.000 statsansatte sammen om.

1. juni 2017
Tillidsrepræsentanter, ledere og direktører udvekslede erfaringer med, hvordan arbejdstidsreglerne administreres bedst muligt. De lokale erfaringer skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne og forhåbentligt en decideret arbejdstidsaftale i 2018.