Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

HL-lærer vinder pris for diplomopgave


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Akademiseringen af uddannelsen i offentlig administration har gjort det svært for eleverne at koble teori og praksis. Det er en af pointerne i Nina Kanstrup Kjærs diplomopgave, der indbragte hende andenpladsen i konkurrencen om Årets Diplomopgave.

1. marts blev Årets Diplomopgave uddelt. Nina Kanstrup Kjær, Niels Brock, fik andenpladsen for opgaven ”Akademisering - et mere eller mindre vellykket forsøg på at professionalisere eleverne på uddannelsen 'Offentlig administration'”.

Opgaven går i dybden med den akademiseringsproces, som på den ene side efterstræbes med øgede krav til teoretisk viden, og som på den anden side risikerer at gøre undervisningen mindre praksisnær. Et ofte overset dilemma, som dommerne valgte at belønne med blandt andet følgende begrundelse:

”Med udgangspunkt i professionsteoretiske perspektiver leverer Nina Kanstrup Kjær en spændende og indsigtsfuld analyse af den historiske udvikling, som fagprøven på Offentlig administration har gennemgået. Nina Kanstrup Kjær forholder sig flere steder i afgangsprojektet kritisk til egen og kollegaers undervisningspraksis i forlængelse af analysen, hvilket vidner om et højt refleksionsniveau.”

Opgaven udsprang af Nina Kanstrup Kjærs egen undren over, hvorfor eleverne på uddannelsen havde svært ved at få praksis og teori til at hænge sammen.

”Jeg synes egentlig ikke, det var min skyld, eller de andre underviseres skyld. Det måtte være eleverne, der havde problemer med refleksionsniveauet. Indtil jeg selv blev udsat for en mere akademisk tilgang til pædagogik og didaktik. Så begyndte jeg at kigge på, hvad det egentlig var, vi selv prøvede at lære vores kontorelever,” sagde hun i sin takketale og kunne fortælle, at arbejdet med at af-akademisere uddannelsen nu er i fuld gang.

Pris overrakt af minister

Prisen blev i år uddelt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. I sin overrækkelsestale gjorde han sig til fortaler for et undervisningsmiljø, hvor man hele tiden er nysgerrig på, om man kan gøre det bedre.

I den forbindelse fremhævede han en række pointer af Linda Price, professor i ‘Educational Technology’ ved Kingston University i London:

”Det vigtigste for at udvikle god undervisning er, at underviserne selv indgår i et dynamisk læringsmiljø. Et miljø, hvor man kan tale sammen på tværs og blive klogere på de respektive fagligheder. Et miljø, hvor man også tør afprøve nye metoder, bliver inspireret af hinanden og evaluerer hinanden,” sagde han.

Om prisuddelingen

Årets Diplomopgave uddeles blandt årets afgangsprojekter på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Opgaverne er udarbejdet af erhvervsskolelærere, der har fundet væsentlige problemstillinger fra det daglige arbejde med undervisning og vejledning, og projekterne er derfor konkrete undersøgelser af det pædagogiske arbejde på skolerne.

Gennem dybdegående analyser, inspirerende løsningsforslag og illustrative praksiseksempler bidrager opgaverne med vigtig ny viden. For at give alle, der arbejder med og interesserer sig for erhvervsuddannelserne og det erhvervspædagogiske felt, glæde og gavn af opgaverne, er de frit tilgængelige på nettet.

Årets Diplomopgave er sponseret af HL, Uddannelsesforbundet, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Praxis og Architectmade.

3. april 2018