Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

FTF og LO stemmer ja til fusion


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Både FTF og LO har stemt ja til at slå sig sammen sammen. HL hilser en samlet hovedorganisation for 1,5 millioner lønmodtagere velkommen.

Den 1. januar 2019 får dansk fagbevægelse en ny fælles hovedorganisation, der vil tale på vegne af 1,5 mio. lønmodtagere. Formålet er at styrke den politiske indflydelse og forhandlingskraft.

Beslutningen blev truffet på to ekstraordinære kongresser i FTF og LO 13. april 2018 og en efterfølgende stiftende kongres for den nye hovedorganisation.

"Vi vil kæmpe for bedre arbejdsvilkår for lønmodtagerne og for at bevare den danske model og udvikle velfærdssamfundet. Vi vil arbejde for et Danmark, hvor vi er mere rige, mere lige og mere trygge. I dag skaber vi fremtidens fagbevægelse”, lød udmeldingen fra Lizette Risgaard, som er formand for LO, og som bliver den nye hovedorganisations første formand.

På kongressen blev der også sat ansigter på det øvrige formandskab og hovedorganisationens forretningsudvalg og hovedbestyrelse. FTF-formand Bente Sorgenfrey bliver 1. stedfortrædende formand, mens LO’s nuværende stedfortrædende formand Arne Grevsen bliver 2. stedfortrædende formand. De øvrige næstformænd blev tidligere næstformænd i LO, Ejner K. Holst, Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund, samt Majbrit Berlau fra den nuværende FTF-organisation Dansk Socialrådgiverforening.

Selve navnet på den ny hovedorganisation er endnu ikke fastlagt.

HL hilser beslutningen om at gå sammen velkommen.

”Der er i den grad brug for en stærk, samlet hovedorganisation, der kan presse endnu hårdere på for at sikre ordentlige forhold for lønmodtagerne. Omvendt kræver sammenlægningen dog, at der tages et helt særligt ansvar for at sikre medlemsdemokratiet, så de mindre fagforeninger bliver hørt og inddraget i beslutningerne i den ny hovedorganisation,” siger formand Christoffer Jørgensen.

Den formelle fusion får effekt fra 1. januar 2019.

13. april 2018