HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Fejl i den udbetalte løn


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Ved fejl hvor der er udbetalt for meget eller for lidt i løn, pension mv., skal fejlen straks rettes med virkning for fremtiden. Fejlen kan rettes uden varsel.

For meget udbetalt løn

Tilfælde, hvor der ikke kan kræves tilbagebetaling:

 • Begrundet god tro
 • Undskyldelig uvidenhed
 • Undskyldelig retsvildfarelse
 • Uvidenhed om skolens kompetence
 • Passivitet
 • Grov uagtsomhed hos administrator

Tilfælde, hvor der kan kræves tilbagebetaling:

 • Direkte viden
 • Fejlagtige oplysninger
 • Forbehold
 • Reklamation
 • Forudbetalt løn ved afholdelse af ikke optjent ferie, tjenestefri uden løn eller lignende
 • Grov uagtsomhed, hvor uagtsomhedden vurderes i forhold til:
  • Karakteren af den regel, som udbetales efter
  • Beløbets størrelse
  • Lønsedlernes overskuelighed
  • Tidspunkt for fejlen
  • Indsigt i forholdene
  • Korrekt og utvetydig orientering

For lidt udbetalt løn

Efterbetaling skal normalt altid ske også selv om modtageren har handlet groft uagtsomt.

Kravet kan blive afskåret eller bortfalde ved forældelse. Forældelsesfrist er som hovedregel 5 år. Der skal ydes morarenter ved forsinket betaling af ydelser af enhver art

2. maj 2014