Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Fælles krav fra statsansatte om reelle forhandlinger

Printervenlig version
Lærerorganisationerne skal have fair, frie og reelle forhandlinger om arbejdstid til OK 18. Det står 46 faglige organisationer og i alt 180.000 statsansatte sammen om.

Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, har på et stormøde d. 26. oktober givet udtryk for en historisk enig støtte til lærerorganisationerne inden overenskomstforhandlingerne, som begynder i december 2017.

I et efterfølgende brev til innovationsminister Sophie Løhde, som er arbejdsgiversidens topforhandler, skriver CFU-formand Flemming Winther:

”Situationen på underviserområderne er uholdbar og uacceptabel. Det er vores ansvar som parter at sikre, at alle områder er dækket af en reel aftale. Den vilje er vi nødt til at se udfoldet i praksis, forud for de øvrige forhandlinger ved OK18.”

Alle 46 organisationer på stormødet støttede således, at lov 409, der siden ok13 har reguleret arbejdstiden for underviserne i LC og CO10, skal erstattes af ”fair, frie og reelle drøftelser om arbejdstid.” – og at det har betydning for, om der kan indgås et samlet overenskomstresultat for alle statsansatte.

Der er desuden opbakning fra Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område, og dermed er det overenskomsterne for alle offentligt ansatte, der er i spil.

"Nok er nok"

HL’s formand Christoffer Jørgensen påpeger, at der er flere forhold, som udfordrer de offentligt ansattes organisationer op til forhandlingerne:

”Hvad enten det er lov 409, omprioriteringsbidrag, opsigelsen af fridage og betalte frokostpauser samt udflytninger af statslige arbejdspladser, så er det alt sammen et udtryk for en offentlig arbejdsgiver, der er fast fokuseret på at presse de offentligt ansatte for sidste blodsdråbe i et forsøg på at spare ressourcer i den offentlige sektor.

”Det er helt naturligt, at en arbejdsgiver har fokus på, at ressourcerne bruges fornuftigt, men vi må bare i hele den offentlige sektor sige, at der simpelthen ikke er mere at komme efter, uden det går ud over det fundament, som vores velfærdssamfund bygger på. Det er præcis dét, formanden for CFU, Flemming Vinther, mener, når han siger ’Nok er nok’.”

Christoffer Jørgensen betegner situationen som helt unik:

”Jeg kan ikke huske, at der tidligere har været så bred enighed blandt alle de faglige organisationer på det offentlige område. Det skal både KL og Moderniseringsstyrelsen forstå, før vi når resultater i overenskomstforhandlingerne. Vi siger tit, at NU er det de vigtigste forhandlinger nogensinde, men denne gange er der bare en helt anden enighed blandt organisationerne – og ikke mindst en fast beslutning om, at det er nu, foden skal sættes ned – ikke bare for de ansatte i den offentlige sektors skyld, men for selve den danske models og det danske velfærdssystems skyld," siger han.

31. oktober 2017

Seneste nyt om OK 18

18. april 2018
Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt i yderligere to uger. Bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten dog træde i kraft allerede efter fem dage.

3. april 2018
10.380 tillidsfolk fra hele det offentlige område udgjorde danmarkshistoriens største faglige møde i Fredericia 22. marts

30. marts 2018
Forligsmanden har udsat konflikten i to uger, men bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten træde i kraft allerede efter fem dage.

23. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.

2. marts 2018
De statsansattes organisationer varsler strejke på udvalgte områder. I forligsinstitutionen holdes de første møder i forsøget på at finde en løsning.

26. februar 2018
Forhandlingerne mellem de statsansattes organisationer og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, er brudt sammen fredag 23. februar.

20. februar 2018
Lønstigninger til alle statsansatte og arbejdstid for lærerne skiller stadig parterne ved OK 18. Hvis ikke der kommer et resultat senest 28. februar, vil der blive varslet konflikt, vurderer HL.

26. januar 2018
Der er kommet gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid, men kun i kommunerne. Der er begrænset udvikling på statens område, hvor arbejdstidsdrøftelserne nu fortsætter sideløbende med de øvrige forhandlinger.

20. december 2017
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.