Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00 (tast 1)
mp@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Printervenlig version
Om sammenlægning med Uddannelsesforbundet. Tillidsrepræsentanter, ledersektionsformænd og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

HL holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 24. november 2017 kl. 16 (en time senere end oprindeligt planlagt) på Vejle Center Hotel.

Der offentliggøres foreløbig dagsorden 3. november og endelig dagsorden 17. november.

Repræsentantskabet består primært af tillidsrepræsentanter og ledersektionsformænd samt bestyrelsens medlemmer, jf. vedtægternes paragraf 10 stk. 7. 

Alle medlemmer har møde- og taleret, men kun personligt fremmødte repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Tilmelding senest 10. november kl. 12:

Tilmelding er bindende - forplejning og overnatning betales af HL og dermed foreningens medlemmer ud fra antallet af forhåndstilmeldte.

Transport betales efter bilag med enten standard togbillet eller 1,93 kr. pr. km. pr. bil – dog 3,53 kr. hvis 2 eller flere tilmeldte kører sammen. Bilag eller km-opgørelse indsendes til HL med angivelse af kontonummer, hvorefter refusion for transportomkostninger bliver indsat på din konto.