Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Eksterne udvalg

Printervenlig version

HL deltager i en række eksterne udvalg vedrørende bl.a. uddannelsespolitik, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold. Her kan du se, hvem der repræsenterer foreningen i de forskellige udvalg.

Ikke alle suppleantposter er officielle, da der ikke alle steder er mulighed for at udpege en suppleant. Det vil imidlertid i nogle udvalg være muligt at lade andre møde, hvilket er anført.

REU

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Susan Clausen (suppleant)

Økonomi- og udbudsgruppen:
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)

Arbejdsgruppe vedrørende forberedende tilbud:
Susan Clausen (repræsentant)

VEU-rådet

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
(Ingen suppleant - repræsentanten er udpeget af ministeren)

RUU

Rådet for UngdomsUddannelser (HL, Uddannelsesforbundet og GL deler plads)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Baggrundsgruppe vedr. RUU
Susan Clausen (repræsentant)

Partsudvalget for tillid og samarbejde

Christoffer Jørgensen (repræsentant)

FTF

FTF's kongres:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (suppleant)

FTF's repræsentantskab:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (suppleant)

FTF Sektion S (Staten):
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (suppleant)

FTF formandsmøde:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (repræsentant)

FTF formandsnetværk:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)

FTF Lederråd:
Gregers Christensen (repræsentant)

BAR U&F, Branchearbejdsmiljørådet for uddannelse og forskning:
Susan Clausen (repræsentant - FTF-mandat)

Sekretariatsforum for uddannelse
Susan Clausen (repræsentant)

Sekretariatsforum for arbejdsmiljø
Susan Clausen (repræsentant)

FTF-A

Delegeretmøde:
Jesper McCandless (repræsentant)
Mette Pust (suppleant)

Daglig kontakt:
Mette Pust

EUD

Merkantilt EUD-netværk (Uddannelsesnævnet):
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (repræsentant)

Forsker/praktikernetværket om EUD:
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)

Planlægningsgruppen - forsker/praktikernetværket:
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Vibe Aarkroghs eud-gruppe:
Jesper McCandless (repræsentant)

NLS - Nordiske Lærerorganisationers Samråd

Styrelse:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (suppleant)

Sektor for gymnasie- og erhvervsuddannelser:
Jesper McCandless (repræsentant)
Birger Grauholm (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Sektor for ledere:
Gregers Christensen (repræsentant)

NCE og VIA

Uddannelsesudvalget for erhvervskolelæreruddannelsen, uddannelsestalsmand, Metropol:
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Erfa-udveksling, NCE - Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)

Referencegruppe, VIA College:
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)

Akademikerne/ AC

TOAC (kontingentklubben):
Birger Grauholm (repræsentant)
Søren Hoppe Christensen (suppleant)

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, UBVA:
Mette Pust (repræsentant)

LC, Lærernes Centralorganisation

Forretningsudvalg:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)

Repræsentantskab:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (repræsentant)

LC-S:
Mette Pust (repræsentant)

Gordon-gruppen:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Mette Pust (repræsentant)
Jesper McCandless (repræsentant)

LC Lederforum:
Gregers Christensen (repræsentant)
Mette Pust (repræsentant)

DUS, Danske Underviserorganisationers Samråd

Forretningsudvalg:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Jesper McCandless (suppleant)

Arbejdsgruppe om arbejdsmiljø:
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

International arbejdsgruppe (DL-I):
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Arbejdsgruppe om uddannelsespolitik:
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Arbejdsgruppe om folkemødet:
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Øvrige

LB-fonden (HL og Uddannelsesforbundet deler plads):
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Evalueringsinstituttet EVA - repræsentantskab:
Søren Hoppe CHristensen (repræsentant)

EU-specialudvalg for uddannelse og ungdom
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Arbejdsmiljøudvalget Uddannelsesforbundet/HL:
Susan Clausen (repræsentant)
Christoffer Jørgensen (suppleant)

Fastholdelsestaskforce:
Søren Hoppe Christensen (repræsentant)

Fastholdelsestaskforce - styregruppe:
Jesper McCandless (repræsentant)

Center for uddannelsesmiljø (følgegruppe):
Susan Clausen (repræsentant)

TALIS 2015 - referencegruppe:
Susan Clausen (repræsentant)

Arbejdsgruppe om evalueringskultur:
Susan Clausen (repræsentant)

Referencegruppe for trivsels- og virksomhedsmålinger:
Susan Clausen (repræsentant)

SIP-følgegruppe:
Christoffer Jørgensen (repræsentant)
Susan Clausen (suppleant)

Referencegruppe til ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse:
Susan Clausen (repræsentant)

19. maj 2017