Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Digitalisering er ikke løsningen på sparekrav

Printervenlig version
HL efterlyser fokus på kvalitet i arbejdet med digitalisering, men erkender, at skolerne står i en svær situation, når de samtidig skal spare.

Af Christoffer Jørgensen, formand for HL

Der er fortsat fuld fart på digitalisering i erhvervsuddannelsessektoren. Det viste sig tydeligt på konferencen Den digitale erhvervsskole 5.0, der blev holdt i Odense 12. oktober.

Konferencen var arrangeret af forlaget Praxis med HL, Uddannelsesforbundet og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier som medarrangører. Det var mange besøgende og en række oplæg fra sektoren.

HL arbejder stadig for at sikre, at digitaliseringen af erhvervsuddannelserne ikke sker på bekostning af kvaliteten, men netop implementeres for at højne kvaliteten og gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive; to af de afgørende mål for erhvervsuddannelsesreformen.

Der er dog ingen tvivl om, at den pressede økonomi på erhvervsuddannelsesinstitutionerne betyder, at digitaliseringen af en del af aktiviteterne også har som mål at forbedre rentabiliteten.

Det er en uhyre svær situation, erhvervsuddannelserne står i. På den ene side er vi nødt til at levere attraktiv undervisning af høj kvalitet, så vi kan tiltrække flere ressourcestærke elever, men på den anden side er skolerne også pisket til at ressourceoptimere – f.eks. via digitalisering – så besparelserne ikke fører til lukkede uddannelser eller skoler. Det er et utroligt svært dilemma.

Ikke mindst i erhvervsuddannelsessektoren er der således fuld fart på digitaliseringen. Det i et omfang, så Thomas Skytte, direktør i Praxis, i sit indledende oplæg mindede om, at vi måske nu skal til at tale om, hvilke aktiviteter, der skal analogiseres eller er bedst tjent med at foregå analogt.

Det er jo en sær situation – og det afspejler ikke mindst den fart, digitaliseringen af erhvervsuddannelserne har haft – at vi nu kan tale om, at der er aktiviteter, der bør bevares analoge.

Og selvom der gennemføres forskningsprojekter over alt i verden, er der endnu ikke klar evidens for, at digitalisering løfter kvaliteten af den brede undervisning. I mange tilfælde er det faktisk lige omvendt. Derfor er det ikke helt ude i skoven, at vi nu må kigge hinanden i øjnene og spørge, om digitalisering virkelig er svaret på uddannelsessystemets ressourceudfordringer.

HL har sammen med Uddannelsesforbundet og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier udviklet et materiale, som skolerne med fordel kan benytte i den lokale dialog om, hvad digitalisering egentlig er og på hvilke områder, det giver god mening at digitalisere.

31. oktober 2017