Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Betingelser for lønrammer og basistrin


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Ansættelse i lønramme 16/../30 eller basistrin 1-7

Lærere, der underviser på HG, indplaceres her uanset uddannelse. Betingelsen for at undervise på HG er som minimum en faglig uddannelse suppleret med relevant videregående uddannelse.

Lærere opnår efter 15 års ansættelse stillingsbetegnelsen overlærer.

Ansættelse i lønramme 18/../30 eller basistrin 2-8

Lærere, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser (HHX) og/eller korte videregående uddannelser (KVU) og/eller tilsvarende og højere niveauer, indplaceres på basisløntrin 2–8.

Det samme gælder for lærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS).

Lærere opnår efter 15 års ansættelse stillingsbetegnelsen overlærer.

Ansættelse i lønramme 16/../31

Her indplaceres lærere med uddannelse på kandidatniveau, og som underviser i mindst 840 timer på HHX. Det er en betingelse, at man i forvejen er tjenestemandslignende ansat.

2. maj 2014