Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Arbejdspladser til undervisere


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Inspirationsguide og lovkrav om indretning af arbejdspladser til undervisere

Gode fysiske rammer er afgørende, når underviserne skal levere undervisning af høj kvalitet. Derfor har HL og de øvrige lærerorganisationer i samarbejde med bygherrerådgivervirksomheden Bascon A/S udarbejdet en inspirationsguide. Guiden gennemgår desuden lovkravene på området.

Vi håber, at materialet kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse og undervisere om, hvordan der lokalt kan indrettes arbejdspladser til undervisere og skabes et godt fysisk arbejdsmiljø.

Guiden kan blandt andet bruges, hvis skolen skal indrette flere arbejdspladser på grund af mere tilstedeværelse på skolen.

Inspirationsmaterialet er inddelt i fire afsnit med hvert sit tema:

- Procesguide: Her får du råd om, hvordan man praktisk kan gribe det an, når man indretter nye arbejdspladser eller ændre dem, man har. Hent afsnittet om procesguide (pdf, 380 KB)

- Indretningsprincipper: Her præsenteres forskellige indretningsmuligheder, der kan understøtte undervisernes kerneopgave. Hent afsnittet om indretningsprincipper (pdf, 882 KB)

- Eksempler: Her viser vi med billeder og tekst, hvordan forskellige skoler konkret indretter sig. Hent afsnittet med eksempler (pdf, 3 MB)

- Lovkrav: Her gennemgås de krav, der gælder for arbejdspladser, og vi henviser til den relevante arbejdsmiljø- og byggelovgivning. Hent afsnittet om lovkrav (pdf, 321 KB)

Hent den samlede inspirationsguide (pdf, 4,4 MB)

9. oktober 2015