Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Susan Clausens billede
Susan Clausen
Uddannelsespolitik, efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø
38 10 88 00
hl@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Arbejdsmiljøseminar 2017

Printervenlig version
Stop stress og skab resultater i fællesskab. Det er temaet for årets arbejdsmiljøseminar for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere. Arrangeret af HL og Uddannelsesforbundet.

På seminaret sættes der fokus på, hvordan medlemmer af TRIO’en hver især og i fællesskab kan skabe trivsel og forebygge stress i hverdagen. Vi arbejder med forskellen på stress og travlhed, og deltagerne bliver klædt på til at skabe en stressopmærksomhed og ikke stressfokuseret kultur.

Deltagerne bliver præsenteret for en trappemodel, som beskriver processen fra trivsel til alvorlig stress i fem faser. På seminaret får deltagerne konkrete redskaber til, hvordan de hver især og sammen i TRIO’en kan tilpasse deres handlinger, så de matcher de fem faser, medarbejderne kan være i.

Når deltagerne går hjem fra seminaret, har de fået øget viden og værktøjer til at forebygge stress i en organisatorisk sammenhæng og kan håndtere stress i teams og enkelt medarbejdere og ikke mindst få stresssygemeldte godt tilbage til arbejdet igen – og samtidig forebygge stressdomino-effektten i teamet.

Hvis det ikke er muligt for AMR eller TR at få andre aktører fra arbejdspladsen med, er de også meget velkommen alene og vil med garanti også få inspiration, viden og konkrete redskaber at bringe med tilbage til arbejdspladsen.

Praktiske oplysninger

Tid: 30. – 31. august
Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg

Særlig pris ved hurtig tilmelding:
Tilmelding senest søndag den 18. juni • særpris 3.400 kr.
Tilmelding senest den søndag den 13. august • pris 4.000 kr.
Inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse

Form

Seminaret vil veksle mellem oplæg fra Malene Friis Andersen, dialog om udvalgte tematikker i mindre grupper og diskussioner i plenum. Pointerne relateres hele tiden til deltagernes konkrete udfordringer, hvilket sikrer, at viden omsættes til praksis. Der afsættes god tid til, at TRIO’erne kan drøfte, hvilke konkrete udfordringer og handlemulig-heder, de har på deres arbejdsplads. Hver TRIO arbejder løbende med en handleplan for at sikre, at viden og refleksioner bliver overført til konkrete handlinger i praksis.

Om oplægsholder Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen, ph.d., cand.psych.aut., er organisationspsykolog og forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun har flere bog- og artikeludgivelser bag sig om stress, ledelse, psykisk arbejdsmiljø og social kapital. Blandt andet de anmelderroste bøger "Stop stress – håndbog for ledere" (2016) (Andersen & Kingston) og ’Nye perspektiver på stress’ (2013). (Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann). Bogen fra 2016 er kåret som Årets Ledelsesbog. Hun har undervist tusinder af ledere, tillidsvalgte, medarbejdere og HR-personale i stress og trivsel.

Program

Dag 1

10.00-10.30: Ankomst og morgenmad

10.30-10.45: Velkomst og rammesætning

10.45-12.00: Forstå (endnu) mere før I handler
  • Stress og travlhed – opmærksomhed på at udvikle et fælles sprog
  • Stress i videns- og relationsarbejdet

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.15: Stress- og trivselstrappen
  • De fem faser fra trivsel til stress
  • Spot stress
  • Kend dine opgaver som leder og som tillidsvalgt

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Skab trivsel hos den enkelte og i teamet
  • Fortsat arbejde med de fem faser fra trivsel til stress
  • Psykologisk sikkerhed
  • Kerneopgaven

15.00-15.15: Pause

15.15-16.00: Skab trivsel hos den enkelte og i teamet – fortsat

16.00-17.00: Håndtering af stress hos den enkelte og i teamet

Dag 2

09.00-09.30: Opsamling og refleksioner fra dag 1

09.30-11.30: Tilbagevenden til arbejdet for den stresssygemeldte

11.30-11.50: Pause

11.50-12.30: Færdiggørelse af handleplaner

12.30-13.00: Opsamling og afslutning og tak for nu

13.00: Udlevering af frokost ”To go”