Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Arbejdsmiljø


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for trivsel og arbejdsglæde. For HL handler det om både at hjælpe medlemmer, som allerede er blevet påvirket af et dårligt psykisk arbejdsmiljø og at forebygge, at problemerne opstår.

Støtte, råd og vejledning døgnet rundt

Mistrives du på arbejdet? Føler du dig stresset eller deprimeret? Har du svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at balancere?

Som medlem af HL kan du ringe gratis til vores Trivselslinje alle døgnets 24 timer, alle årets 365 dage. Alt efter din situation tilbydes du telefoniske eller personlige samtaler med erfarne coaches, psykologer eller psykoterapeuter.

Hjælp ved arbejdsskader

Bliver du udsat for en arbejdsulykke eller pådrager dig en arbejdsskade, skal du følge skolens procedure for sådanne situationer. Du kan spørge administrationen, ledelsen, din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Efterfølgende kan HL hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til at anmelde din arbejdsskade. Som medlem kan du også få hjælp af eksperter i Danske Underviserorganisationers Samråd.

Ekspertbistand til det lokale arbejdsmiljø

Arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø begynder på den enkelte skole. HL støtter derfor de lokale arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter med viden, værktøjer, uddannelse og erfaringsudveksling.

HL anbefaler alle skoler at arbejde med social kapital. Grundtanken er, at man ved at opbygge og udnytte stærke sociale relationer medarbejderne imellem og mellem ledelse og medarbejdere både øger trivslen på arbejdspladsen og forbedrer kvalitet og effektivitet i organisationen.

Værktøjer målrettet uddannelsesinstitutioner

Mange arbejdsmiljøudfordringer er fælles for en lang række uddannelsesinstitutioner – fra folkeskoler over erhvervsuddannelser og gymnasier til erhvervsakademier og universiteter. Derfor arbejder HL sammen med andre underviser- og lederorganisationer, kommuner og ministerier i Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning, BAR U&F.

I rådet udvikler vi blandt andet værktøjer og materialer, som kan bruges i det lokale arbejde på skolerne, lige som vi arrangerer temamøder og støtter uddannelse og forskning på området.

24. november 2015