Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Arbejdet stresser mange lærere


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Lærere oplever et højere arbejdspres end mange andre lønmodtagere, og de har sværere ved at levere kvalitet i arbejdet. Det viser ny FTF-undersøgelse, som flere HL-medlemmer har deltaget i.

Lærere er den medarbejdergruppe, hvor den største andel føler sig stresset. Det viser en ny undersøgelse fra FTF, hvor blandt andre 95 HL-medlemmer har deltaget.

Undersøgelsen dækker over 9.000 lønmodtagere fra alle FTF’s medlemsgrupper, der tæller i alt 450.000 offentligt og privat ansatte. Medlemsgrupperne i FTF er undervisning, dag- og døgninstitutioner, sundhedssektoren, offentlige myndigheder og den private servicesektor (finans, it mv.).

I forhold til de øvrige brancher oplever ansatte i undervisningssektoren oplever højere arbejdstempo, højere følelsesmæssige krav og flere rollekonflikter. De er også i højere grad udsat for vold, trusler og chikane.

Endelig har ansatte inden for undervisning i højere grad et grænseløst arbejde i tid og sted, og de har større konflikter mellem arbejde og privatliv.

For HL er resultaterne ikke overraskende.

”Resultaterne er desværre i tråd med tidligere undersøgelser og understreger, at arbejdsmiljøet er meget presset på skolerne. Det er en udvikling, der for alvor tog fart, da arbejdstidsreglerne blev fjernet i 2013. Derfor er det også et af vores væsentlige argumenter for at få aftalt nye arbejdstidsregler ved OK 18. Hidtil har Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen ikke været særligt lydhøre, men det skal ikke forhindre os i at fortsætte indsatsen for at skabe bedre arbejdsforhold for medlemmerne,” siger formand Christoffer Jørgensen.

Samlede resultater på tværs af FTF-sektorer

Arbejdspres og stress

FTF’erne har et væsentligt højere arbejdspres end lønmodtagere generelt. 36 procent angiver, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde. Blandt lønmodtagere generelt har 23 procent et højt eller meget højt arbejdstempo.

Samtidig oplever FTF’erne i markant lavere grad end lønmodtagere generelt, at de har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Kun 49 procent oplever, at forholdene på arbejdspladsen gør det muligt at levere høj eller meget høj kvalitet i arbejdet.

Flere FTF’ere end lønmodtagere generelt har høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og de angiver i højere grad, at de har konflikter mellem arbejde og privatliv. 22 procent af FTF’erne vurderer, at de hele tiden eller ofte er stressede. Blandt lønmodtagere generelt er andelen 16 procent. Arbejdet er en væsentlig kilde til stress for 9 ud af 10 FTF’ere, der har været stressede.

Vold, mobning og chikane

Hver femte FTF’er har inden for det seneste år modtaget trusler i forbindelse med deres arbejde (21 procent). Omkring hver tiende har været udsat for vold (11 procent), mobning (9 procent) og chikane (13 procent). Flere FTF’ere bliver udsat for vold og trusler end lønmodtagere generelt.

Ledelse

Næsten en fjerdedel af FTF’erne (22 procent) rapporterer lav eller meget lav ledelseskvalitet. Andelen blandt FTF’ere er lidt lavere end blandt lønmodtagere generelt (26 procent).

Fire ud af ti FTF’ere (39 procent) angiver, at der er lille eller meget lille balance mellem indsats og belønning og dermed, at de ikke får den løn og anerkendelse, de fortjener. Balancen mellem indsats og belønning er ringere blandt FTF’ere end blandt lønmodtagere generelt.

Undersøgelsen viser endvidere, at 59 procent af FTF’erne har oplevet større forandringer på arbejdspladsen inden for de seneste 2 år. Det er lidt højere end blandt lønmodtagere generelt.

Fire ud af ti vurderer, at ledelsens håndtering af forandringer har været dårlig eller meget dårlig.

Positive faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

FTF’erne har en betydelig grad af indflydelse på eget arbejde, bliver inddraget i beslutninger på arbejdspladsen og har høj grad af mening i arbejdet.

Omkring to tredjedele oplever høj eller meget høj social kapital på arbejdspladsen. Det er samme niveau som for lønmodtagere generelt.

81 procent af FTF’erne får stor eller meget stor støtte fra deres kollegaer. Det er klart højere end blandt lønmodtagere generelt. Ligeledes har FTF’erne bedre udviklingsmuligheder end lønmodtagere generelt.

Hver tiende FTF’er oplever stor eller meget stor jobusikkerhed. Det er betydeligt lavere end blandt  lønmodtagere generelt.

Om undersøgelsen

FTF’s undersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse i 2017 blandt 9.641 lønmodtagere, heriblandt medlemmer af HL, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

Undersøgelsen omfatter også medarbejdere i andre sektorer: dag- og døgninstitutioner, sundhedssektoren, offentlige myndigheder og den private servicesektor (finans, it mv.).

Det er femte gang, at FTF gennemfører en sådan undersøgelse. Undersøgelserne bliver gennemført cirka hvert femte år.

26. januar 2018