Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Susan Clausens billede
Susan Clausen
Uddannelsespolitik, efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø
29 12 40 15
sc@hl.dk
Søren Hoppe Christensens billede
Søren Hoppe Christensen
EUX - kvalifikationskrav og kompetenceudvikling
23 49 75 60
shc@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Uddannelse

Seneste nyt om uddannelse

26. juni 2017
Der er kommet nye læreplaner for hhx og gymnasiale fag på eux som følge af gymnasiereformen. Vejledninger til læreplanerne offentliggøres henover sommeren.

15. juni 2017
En samlet indgang til amu og andre efteruddannelsestilbud samt øget brug af realkompetencevurderinger. HL er overvejende positiv over for ekspertgruppes anbefalinger.

15. juni 2017
Standardmeritten skal fjernes, og realkompetencevurderingen skal ikke længere være en del af undervisningstiden. Dermed imødekommes flere af HL’s og andre parters kritikpunkter af euv.

8. juni 2017
Brobygning skal ikke længere være obligatorisk for ikke-uddannelsesparate elever ifølge udkast til ny bekendtgørelse. En klar og uhensigtsmæssig forringelse, skriver HL i sit høringssvar.

30. maj 2017
Har du bacheloruddannelse og to års erhvervserfaring, kan du på sigt få kompetence til at undervise i informatik på hhx/eux. Ny efteruddannelsesfagpakke hjælper dig godt i gang.

30. maj 2017
Hvad er værdien af uddannelse, og hvordan gør vi god uddannelse bedre? Det er temaerne for to af årets folkemødedebatter arrangeret af Danske Underviserorganisationers Samråd, som HL er medlem af.

11. maj 2017
De tilbud, der forbereder unge til uddannelse, skal være enklere og mere overskuelige. HL hilser regeringens udspil til forbedringer velkomment, men frygter, at de positive elementer bliver udhulet af, at styringen overlades til den enkelte kommune.

29. marts 2017
Der skal etableres to merkantile videnscentre på erhvervsskolerne. Centrene skal give eleverne mulighed for at arbejde med nye måder at handle og servicere kunder på.

21. marts 2017
Samme andel af elever fra folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse. Det viser søgetallene fra 2017, som fortsat ligger langt fra de politiske målsætninger.

17. marts 2017
Tidlig evaluering af eux understreger behovet for erhvervstonede fag. Eux er en succes på grund af sin praksisnærhed – ikke på trods af sin praksisnærhed, påpeger HL.