Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pusts billede
Mette Pust
Faglige spørgsmål. Læreres løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00
mp@hl.dk

Annonce:

Sygedagpengerefusion

Printervenlig version

En arbejdsgiver har krav på sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er sygemeldt mere end 21 dage. Det betyder, at arbejdsgiveren har ret til de sygedagpenge medarbejderen ville have modtaget, hvis vedkommende ikke fik løn under sygdom.

Med arbejdsgiverens ret til sygedagpengerefusion er sygdom ikke længere alene et anliggende mellem en medarbejder og arbejdsgiver. Det er også et anliggende for kommunen. Kommunerne skal nemlig ifølge sygedagpengeloven foretage en visitation af en sygemeldt borger med henblik på at afdække, hvor hurtigt den syge kan forventes at vende tilbage i arbejde.

Kommunen skelner mellem tre kategorier, der er bestemmende for hvor ofte og hvordan den kommunale opfølgning skal ske:

  • I kategori 1 sager (glat sag – kendt diagnose og kort varighed), skal opfølgning ske inden for 3 måneder.
  • I kategori 2 sager (risiko sag – usikker diagnose og varighed), skal opfølgning ske hver 4. uge.
  • I kategori 3 sager (langvarig sag – kendt diagnose og lang varighed), skal opfølgning ske inden for 3 måneder.

Opfølgningssamtalerne er tænkt som kommunens mulighed for at vurdere den sygemeldtes behov for arbejdsmarkedsindsats eller anden hjælp fx afprøvning af arbejdsevne og aktivering under hensyntagen til eventuelt deltidsarbejde og nuværende arbejdsgiver. Det er altid kommunen der træffer afgørelse om arbejdsprøvning samt hvor, hvornår og hvordan den foregår.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen kan sætte alle i arbejdsprøvning – også de der allerede er i et ansættelsesforhold. Arbejdsprøvningen kan finde sted hos egen arbejdsgiver – men arbejdsprøvningen kan også finde sted hos en anden arbejdsgiver.

19. august 2011