Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Susan Clausens billede
Susan Clausen
Uddannelsespolitik, efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø
29 12 40 15
sc@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Søg om forsøg med eud

Printervenlig version
Skoler kan søge Undervisningsministeriet om at deltage i forsøg, der giver mere fleksibilitet i forhold til blandt andet praktik og skolemiljø.

Med nye forsøg på erhvervsuddannelserne vil undervisningsminister Merete Riisager give mere frihed til institutionerne. Præcis hvordan forsøgene skal se ud, og hvad de skal handle om, kan skolerne selv byde ind med ideer til efteråret igennem.

En sparringsgruppe med stort kendskab til erhvervsuddannelsesområdet har peget på væsentlige temaer for forsøg. Undervisningsministeren har på denne baggrund valgt følgende eksempler på temaer for forsøg:

  1. Større fleksibilitet i forhold til praktik
  2. Forsøg med uddannelsernes struktur/studiemiljø
  3. Forsøg med skolehjem
  4. Forsøg med eux
     

Det er også muligt at søge om forsøg, som ligger udover temaerne. Det afgørende er, at forsøgene ligger inden for intentionerne i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Undervisningsministeren har netop åbnet for ansøgninger til forsøg med et brev til samtlige udbydere af erhvervsuddannelser. Der er frist for indsendelse af ansøgninger til forsøg den 10. november 2017. Forventningen er, at forsøgene kan starte fra august 2018.

3. oktober 2017