Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Offentligt ansatte aflyser ok-møder

Printervenlig version
Der bliver ingen andre forhandlingsmøder om OK 18, før der er kommet gang i reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid. Det har de offentligt ansattes organisationer meddelt KL og Moderniseringsstyrelsen.

Udmeldingen kommer fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler overenskomster for 180.000 statsansatte, herunder HL’s medlemmer, og Forhandlingsfællesskabet, der forhandler på vegne af 564.000 ansatte i kommuner og regioner.

”Det er en enorm tilfredsstillelse at opleve, at alle de kommunale og statslige lønmodtagere står sammen om kravet om fair, frie og reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid”, siger HL’s formand Christoffer Jørgensen.

”De statslige og kommunale undervisere i Lærernes Centralorganisation stod ret alene med frustrationerne under lærerkonflikten i 2013, men denne gang er det alle offentlige ansatte, der står bag frustrationen, og det er vi meget taknemmelige for”, siger han.

Også formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der samtidig er formand for Forhandlingsfællesskabet og medlem af CFU, udtrykker tilfredshed med opbakningen i fagbladet Folkeskolen, der udkommer 21. december.

Fælles musketér-ed

CFU og Forhandlingsfællesskabets organisationer holdt 26. oktober 2017 et møde, hvor der blev indgået en ”musketér-ed” til opbakning af lærerne. Musketér-eden giver opbakning til, at lærernes arbejdstid skal være sammenlignelig med andre offentlige ansattes arbejdstidsregler.

I 2013 handlede meget af diskussionen om, at lærernes arbejdstid skulle ”normaliseres”, uddyber HL’s formand:

”Desværre indgik der ikke i denne såkaldte normalisering, at lærerne skulle have de samme vilkår som andre offentligt ansatte, hvilket jo er noget paradoksalt. Lærerne har for eksempel som den eneste offentlige lønmodtagergruppe en årsnorm, ligesom vi helt mangler varslingsbestemmelser, når vi modtager ekstra arbejdsopgaver henover året. Det skal vi have lavet om på”, siger Christoffer Jørgensen.

Krav og tidsplan

15. december 2017 udvekslede parterne deres overenskomstkrav.

Normalt vil selve forhandlingerne foregå i januar og februar, så den nye overenskomst kan træde i kraft 1. april 2018.

HL vil løbende informere tillidsrepræsentanterne om udviklingen i forhandlingerne og om nødvendigt indkalde til møder for tillidsrepræsentanter og interesserede medlemmer.

20. december 2017